Nyheter

Sollentuna sackar efter i bostadsbyggandet

Byggarbetsplatswiki
I Stockholms län påbörjades det 20 400 nya bostäder under 2017, vilket är en ökning med cirka 15 000 jämfört med 2012. Men hur ser det ut med bostadsförsörjningen i Sollentuna?

Inte så bra visar det sig i länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2018”.

Under perioden 2015-2017 byggdes det i snitt 397 nya bostäder per år i Sollentuna. Enligt den regionala planen för bostadsbehovet skulle det ha byggts 650 nya bostäder. Således ett tapp om 253 bostäder per år, alltså hela 759 bostäder för perioden.

Även när det gäller målsättningar ligger Sollentuna kommun väldigt lågt. 2017 hade Sollentuna som mål att bygga 4-6 nya bostäder per år och per tusen invånare. Att jämföra med Upplands-Väsby, Sigtuna, Norrtälje och Sundbyberg som hade 13-17 nya bostäder per år och per tusen invånare. Alltså mer än dubbelt så mycket.

En annan målbild som skevar är att regionens behov av nya bostäder per år fram till 2030 för Sollentuna ligger på 650. Sollentuna kommun har 500 som mål.

Till saken hör att alla kommuner i Stockholms län anger att de har bostadsbrist. 2008 fanns det 4 kommuner i länet som angav att de hade balans vad gäller bostäder. Vidare också att länet under 2008 ökade befolkningsmängden med cirka 32 000 personer. 2017 var ökningen nästan 40 000.

Man kan också notera att i Sollentuna är andelen hyresrätter endast 26 procent av beståndet – den boendeform som efterfrågas mest i länet. Andelen bostadsrätter är 37 procent och villor/radhus utgör 37 procent. Den bostadsform som ökar mest i Sollentuna, och har gjort i många år, är bostadsrätter.

I länet dominerar bostadsrätter med 40 procent, följt av hyresrätter med 36 procent. villor/radhus står för 24 procent av boendeformerna. 2008 stod hyresrätterna för hela 60 procent av bostadsbeståndet.

Samtidigt som länsstyrelsen konstaterar att Sollentuna inte uppfyller sin kvot av länets bostadsförsörjningsbehov, så bromsar den politiska majoriteten i kommunen bostadsbyggandet. Framförallt vad gäller hyresrätter.

Det är mer än tydligt att Sollentuna behöver en helt annan bostadspolitik än den som förs av den politiska majoriteten idag.

Läs rapporten på www.lanstyrelsen.se.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier