Nyheter

Sollentunaföreningens LH-konferens

Pierre Åneby
Den 10-11 september höll Sollentunaföreningen en verksamhetsinriktad konferens för de lokala föreningarnas förtroendevalda.


Konferensen hölls på Viking Line Grace och samlade 24 deltagare, de flesta från de lokala föreningarna i Sollentuna.

Tre områden stod på programmet:

- Framtidsbyrån och Framtidsprogrammet

- Projektet ”Vi i norr”, samt

- ”Kompassen”

Johan Flyckt
Framtidsbyrån och Framtidsprogrammet

Framtidsbyrån var en arbetsgrupp som hade i uppdrag att ta fram underlag till Framtidsprogrammet till förbundsstämman som hölls i Trollhättan i juni. Programmet, som är ett ganska omfattande måldokument, antogs av stämman. Programmet är också en del av handlingslinjerna i Agenda 2022.

Johan Flyckt, verksamhetsutvecklare på regionen, berättade om detta, och pekade på behovet av att organisationen ser över vision, mål, inriktning och arbetsmetoder.

Projektet ”Vi i norr”
Genomfördes under perioden oktober 2015 – juni 2016, berättade Pierre Åneby som är enhetschef på medlemsutvecklingsenheten i regionen, och omfattade nio norrortsföreningar:

-Järfälla

- Lidingö

- Nordost

- Sigtuna

- Sollentuna

- Solna

- Sundbyberg

- Upplands-Bro

- Upplands Väsby.

Projektet uppvisade goda resultat. Bland att fler nya medlemmar rekryterades, och färre ”gamla medlemmar” lämnade. Nu är tanken att man ska fortsätta att utveckla detta arbetssätt.

Konferens2
”Kompassen”

Regionens bildningsledare Roger Grönros presenterade verktyget ”Kompassen”, och deltagarna fick även använda det i relation till föreningsstyrelsens prioriterade verksamhetsområden inför 2017. Verktyget är egentligen en hel rad verktyg, som kan användas som stöd för arbetet med att ta fram en verksamhetsplan.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier