Nyheter

Stämmorapport tre

Ståmmoprogram
Så kom då den sista stämmodagen – fylld av diskussioner och beslut.

Söndagen den 17 juni
Det stora temat för dagen var förslag om ändringar i stadgarna från förbundsstyrelsen, och motioner om stadgeändringar. Det var inte helt lätt för stämman att lotsa sig igenom alla dessa mer eller mindre komplicerade förslag, men till sist fattade i alla fall stämman ett tjugotal beslut om stadgeändringar.
Stadgeändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Den stora enskilda frågan för dagen handlade om medlemsavgiften. Efter mycket debatterande besluta stämman att införa en enhetlig medlemsavgift – 85 kronor per månad och medlem i alla regioner. De 85 kronorna blir också ett tak, då regionerna inte längre tillåts att besluta om en högre avgift. Hädanefter är det stämman som beslutar om medlemsavgiften. Nästa gång blir år 2020.

Bosse på stämman
Stämman beslutade också att ha kvar den regionindelning som är idag, det vill säga behålla den nuvarande organisationen.

Medverkan
Denna dag medverkade Boinstitutet. Institutet har tre fokusområden i sin verksamhet: kommun och allmännytta, unga och äldre samt attraktiva hyresrätter.
Nyckelordet i verksamheten är samverkan.
Den nyligen avslutade Järvaveckan är ett exempel på aktiviteter som institutet är aktivt i, och också ett exempel på bred samverkan. Man vill skapa samverkan med aktörer som man normalt inte samarbetar med. Detta har visat sig ha framgång.
Boinsttitutet startade våren 2017 på initiativ av Hyresgästföreningen.
Läs mer om boinstitutet på www.boinstitutet.se.

Avtackning stämman
När klockan närmade sig tre på eftermiddagen, började de nu ganska trötta stämmodeltagarna sin resa hem.

Nästa stämma genomförs 2020 i något av dessa län (region Aros-Gävle): Gästrikland, Uppland eller Västmanland.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier