Skip to main content

Nyheter

Stort buller om hyrorna och bostadspolitiken i Berlin

Brandenburger tor berlin wiki
Sedan en tid finns en hel folkrörelse för en bättre bostadspolitik i Berlin.

Bland annat mot bakgrund av att hyrorna för nytecknade hyreskontrakt i Berlin ökade med 93 procent på tio år, beslutade ”delstatsregeringen” (bestående av Socialdemokrater, Vänstern och De Gröna) om ett hyrestak.

Så bra så långt, men en tid därefter förklarade den tyska författningsdomstolen att beslutet var olagligt. Inte själva beslutet i sig – att införa ett hyrestak – utan att beslutet var fattat på delstatlig nivå. Ett sådant beslut kan bara fattas på nationell nivå, enligt författningsdomstolen.

Tillbaka på ruta ett alltså. Nu gäller återigen regeln att hyrorna kan höjas med 20 procent vart tredje år.

Men skam den som ger sig. Efter ett omfattande arbete lyckades folkrörelsen för en bättre bostadspolitik och lägre hyror att samla in hela 183 711 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan. Nu står hoppet till att Tysklands regering ska besluta om ett nationellt hyresstopp. Folkomröstningen kommer troligen att genomföras den 26 september i år.

Berlin wiki
I Berlin är det som så att 80 procent av invånarna bor i hyresrätt. Under perioden 2007-2019 så ökade hyrorna med helt absurda nästan 85 procent. Inte konstigt att det kommer motreaktioner.

Förutom kampanjen för en folkomröstning i frågan, så protesteras och manifesteras det även på andra sätt. I stadsdelen Kreuzberg har man uppfunnit ”protestopera”. Man har satt upp en operaföreställning om bostadspolitiken som man uppför i olika stadsdelar, samt via länk på grund av coronapandemin. Ensemblen samlar runt 100 personer och ska också ge föreställningar i Odense och Köpenhamn i slutet av augusti.

Vi lär få höra mer om den bostadspolitiska kampen i Berlin.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .