Nyheter

Suspenderingsbeslut om två föreningsordförande omprövas

Klubba
Den 7 juni beslutade regionstyrelsen att suspendera två föreningsordförande samt att tilldela ytterligare en föreningsordförande, tillika regionstyrelseledamot, en varning. Den 30 juni upphävde regionstyrelsen dessa beslut.

Två föreningsordförande, PO Brogren, Solna, och Jan Bergström, Kungsholmen, anmäldes till regionens moral- och etikgrupp under våren. Även Fredric Ericsson, ordförande för Södermalmsföreningen och ledamot i regionstyrelsen, anmäldes.

Moral- och etikgruppen började utreda dessa anmälningar, och lämnade efter en tid en rapport till regionstyrelsen om sitt arbete. Regionstyrelsen beslutade då med rapporten som grund att suspendera PO Brogren och Jan Bergström, samt att tilldela Fredric Ericsson en varning.

Enligt moral- och etikgruppen var ovan nämnda rapport bara en delrapport, och inte ett förslag till vad regionstyrelsen skulle besluta.

Regelverket för moral- och etikgruppens uppgift och arbetssätt antogs av regionens fullmäktige i april 2015, och detta är första gången de prövas i praktisk mening. Enligt moral- och etikgruppen är man ännu inte vana med regelverket, och därför har detta hanterats fel. Bland annat så har man inte talat med de anmälda, vilket regelverket föreskriver.

Så tycker även regionstyrelsen, som den 30 juni beslutade att upphäva suspenderingarna och varningen.

Enligt regionsordförande Simon Safari så har regionstyrelsen gjort ett misstag, som man nu vill rätta till, och man har därför återremitterat ärendet till moral- och etikgruppen och man kommer när gruppen är klar med sitt arbete att ta ett nytt beslut i frågan.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier