Nyheter

Sveriges Allmännytta ställer krav till finansministern

Magdalena Andersson regeringen
Organisationen vill se en snabbutredning om renoveringsstöd till hyreshus.

I ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson (S) kräver organisationen Sveriges Allmännytta krav på en snabbutredning om renoveringsstöd till hyresrätter.

Kravet utgår från att det idag bara är ägda bostäder som kan nyttja det så kallade ROT-avdraget. Sveriges Allmännytta vill att detta statliga stöd ska ändras så att det även omfattar hyresrätter, vilket bland annat då skulle bidra till en ekonomisk återstart efter coronapandemin.

Organisationen ser en ganska bred bild om nyttan av en sådan åtgärd, vilket brevets författare Åsa Johansson (ordförande), Carin Ramneskär (förste vice ordförande) och Elisabeth Norman (andre vice ordförande) beskriver så här:

- En utvidgning av stödet till att omfatta renoveringsåtgärder också i hyreshus innebär att de resurser som anslås kommer att göra nytta direkt; leda till fler beställningar, minska arbetslösheten och hjälpa byggföretag och leverantörer på både stora och små orter att överleva pandemikrisen.   

Författarna lyfter också fram det faktum att över 160 000 hyresrätter inom de allmännyttiga bostadsbolagen är i behov av renovering och upprustning.

Läs det öppna brevet till finansminister Magdalena Andersson: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/sabo.se/protected/%C3%96ppet%20brev%20till%20finansminister%20Magdalena%20Andersson%202020-12-15.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJUSUSBBBJXNMHVUQ%2F20201216%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201216T080156Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3900&X-Amz-Signature=91617765157d9fb11e3d3cf36296754686c44b2c7ac4eaf933a027aa8bd4e597.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier