Skip to main content

Nyheter

Swedbank: Det behövs byggas 30 000 nya bostäder per år

Berlin wiki
Swedbanks prognos går stick i stäv med Boverkets.

Swedbank uppskattar att det behövs byggas 30 000 nya bostäder per år under de närmaste tio åren. Boverket har en helt annan bild och menar att det behöver byggas drygt det dubbla (67 300).

Swedbanks uppskattning bygger bland annat på SCB:s uppgifter om att befolkningen kommer att minska i 141 kommuner, vara oförändrad i 21 och öka i 128. Vidare att invandringen samt födelsetalen minskar.

Uppskattningen bygger också på nuvarande byggnadstakt, inflation samt ränteläge, som ju inte har med bostadsbehovet att göra.

Läs mera om detta: https://www.bostadspolitik.se/2024/06/25/swedbank-bostadsbehovet-30-000-per-ar-kommande-tio-ar/.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .