Nyheter

Tänkvärdheter från jagvillhabostad.nu

logojagvillha
Organisationen jagvillhabostad.nu verkar för att unga ska få bostad, men driver också en hel del frågor som rör alla hyresgäster.

Från organisationens Facebooksida:

Motverka införandet av marknadshyror
Bostadsbristen har skapat kaos på bostadsmarknaden. Marknadens oförmåga att möta behovet av nyproduktion har lett till krav på marknadshyror från vissa håll, exempelvis Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier. Marknadshyror innebär att hyresmarknaden avregleras och att fastighetsägarna får sätta hyror efter marknadens villkor.

Vi vill motverka att marknadshyror genomförs. Något sådant i en marknad som inte är i balans skulle slå extremt hårt mot landets unga och det kan vi inte acceptera.

Fotnot. ”Avregleras” i första stycket, ska inte förväxlas med det felaktiga påståendet att vi har en reglerad bostadsmarknad i Sverige. Den reglering som fanns avskaffades 1974. Idag förhandlar Hyresgästföreningen och fastighetsägarna om hyrorna på samma sätt som fackförbunden och arbetsgivarna förhandlar om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Avreglering i denna text syftar på att det finns de som vill avskaffa förhandlingarna om hyrorna. Red.

Stoppa utförsäljningen av allmännyttan
När allmännyttan säljs till privata aktörer öppnas det upp för så kallade ”renovräkningar”. Detta är när de i samband med renovering väljer att höja hyran och på så sätt minska beståndet av tillgängliga lägenheter för de med låg inkomst.

Resultatet?
Indirekta vräkningar där de ekonomiskt svaga tvingas flytta.

Lösningen?
Bevara allmännyttan och dess primära funktion – hållbara, prisvärda bostäder åt alla.

Vi vill ha färre ombildningar av hyresbeståndet
Idag råder det dubbla lås på bostadsmarknaden för oss unga. Det är både svårt att ta sig in på hyresmarknaden på grund av långa kötider. Det är också svårt att ta sig in på ägandemarknaden då den förutsätter en kontantinsats och ett lån som de flesta unga inte har råd med.

Ombildningar sker ofta av det äldre hyresbeståndet – vilket många gånger är de lägenheter med lägst hyra och som unga enklast kan efterfråga.

För oss är det inte en fråga om att äga eller hyra sitt boende. Det handlar om att ge förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad. Här spelar hyresrätt en avgörande roll, särskilt för oss unga.

Se mer på organisationens hemsida: www.jagvillhabostad.nu. Jagvillhabostad.nu finns också på Facebook.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier