Skip to main content

Nyheter

Tidigare regionordförande förlorade i ännu en rättegång

Greger B
Greger Björkegren, tidigare ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, har nu förlorat två rättegångar mot Hyresgästföreningen.

Greger Björkegren suspenderades i 5 år av regionstyrelsen 2014. Han överklagade detta till förbundsstyrelsen, som dock höll med regionstyrelsen. Sedan dess har detta varit föremål för rättsliga processer.

Skälen till suspensionen har aldrig offentliggjorts av någon part, och spekulationer kring detta är det gott om kan man säga.

Den första rättsliga processen skedde i tingsrätten då Greger Björkegren bland annat stämde Hyresgästföreningen på 1,5 miljoner kronor för förlorad arbetsinkomst. Med detta menas egentligen uteblivet ordförandearvode, då han suspenderades innan hans mandat gick ut. Här måste det förtydligas att förtroendeuppdraget som regionordförande inte är någon anställning, utan ett förtroendeuppdrag med arvode – inte lön.

Greger Björkegren förlorade i tingsrätten till en kostnad av drygt 4 miljoner kronor för de egna rättegångskostnaderna och Hyresgästföreningens.

Han överklagade då domen till hovrätten, som nyligen fastställde tingsrättens dom. Detta innebär att Björkegren nu är uppe i cirka 6 miljoner kronor för sina och Hyresgästföreningens rättegångskostnader.

Trots motgången i hovrätten menar Björkegren att han ändå fått en viss upprättelse.

Läs mer om detta på Hem & Hyra: https://www.hemhyra.se/nyheter/tidigare-ordforande-tog-strid-mot-hgf-fick-betala-sex-miljoner/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .