Skip to main content

Nyheter

Utredning om ordning och reda

Sturegatan Sundbyberg wiki
Den 27 oktober presenterade utredningen ”Ordning och reda på bostadsmarknaden” sitt betänkande.

Betänkandet – kallat ”Bättre information om hyresbostäder – Kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister” – innehåller i huvudsak följande frågor:

Uppgifter i lägenhetsregistret. Här vill utredningen dels att lägenhetsregistret ska utökas och dels göras tillgängligt för fler aktörer än idag.

Kartläggning av andrahandsmarknaden. Här har utredningen gjort en kartläggning av dels andrahandsmarknaden, och dels uthyrning genom blockhyresavtal.

Förbättrad hyresstatistik. Utredningen vill se en förbättrad hyresstatistik i syfte att bättre kunna analysera bostadsmarknadens funktionssätt, utvärdera politiska reformer samt att ge bättre information till konsumenterna. Här tänker man sig att myndigheten Statistiska Centralbyrån (SCB) av regeringen ska få i uppdrag att sköta statistiken.

Samtliga förslag föreslås att genomföras under 2026.

Läs mer om utredningen på Sveriges Allmännyttas hemsida: https://www.sverigesallmannytta.se/battre-information-om-hyresbostader/.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .