Nyheter

Uttalande

IMG 0089
På Hyresgästföreningen region Stockholms årsmöte lördagen den 21 april antogs ett uttalande om att utveckla allmännyttan.

I detta uttalande används bland annat Sollentuna som exempel på hur allmännyttan styckas sönder och förstörs.

Utveckla allmännyttan
Kommunerna har monopol på hur marken ska användas och ansvaret för att alla har någonstans att bo, ett hem; det så kallade bostadsförsörjningsansvaret. Verktygen kommunerna har till sitt förfogande för att ta detta ansvar är allmännyttan och den kommunägda marken. Att då i en tid av stor bostadsbrist utarma sin egen allmännytta och avhända sig ett av de viktigaste bostadspolitiska verktygen är anmärkningsvärt och direkt oansvarigt.

Under många år har kommunerna som ägare haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinsterna har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror.

Det mest aktuella exemplet finns i Sollentuna där det ekonomiskt stabila kommunala bostadsbolaget styckats upp i olika bolag och stora värden har försvunnit. Albyberget i Botkyrka är ett annat exempel där hyresgästerna drabbats av försäljningar i flera led. Det långsiktiga målet tycks vara att avveckla istället för att utveckla allmännyttan. Det här sättet att hantera kommuninvånarnas gemensamma tillgångar är varken försvarbart företagsekonomiskt eller socialt hållbart.

Det finns andra varianter på hur kommuner dränerar sina bostadsbolag på tillgångar och sedan fyller på kommunkassan genom att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd. Hyresgästerna kan få mer eller mindre seriösa värdar och har tyvärr inte haft något att säga till om. Detta trots att det i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 1 klart står att de ska erbjuda ”..hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget..” Vi anser inte att bolagen efterlever den skrivningen i någon större utsträckning. Att låta politiska skygglappar gå före kommuninvånarnas möjligheter till ett bra boende borde inte vara en framgångsfaktor för något parti.

De kommuner som idag inte har något allmännyttigt bostadsbolag bör snarast inleda prestigelösa partiöverskridande samtal om att inrätta egna eller regionala allmännyttor.

Stockholm 2018-04-21
Regionfullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier