Nyheter

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms årsmöte

Reg årsmöte 2019 2
Årsmötet den 27 april antog ett uttalande bostadsbristens effekter för kvinnor och barn.

Uttalande

Reg årsmöte 2019 1
Bostadsbristen slår hårt mot utsatta kvinnor och barn


Alla känner vi någon som har drabbats av bostadsbristens Stockholm och vissa grupper är särskilt utsatta. Enligt statistik från Stockholms stad så blir fler och fler kvinnor hemlösa. Ett stort problem är att det inte finns någon bostad som utsatta kvinnor har möjlighet att efterfråga, då varken ekonomin till att köpa, eller kötiden för att hyra räcker till. Detta leder till att många fastnar i destruktiva relationer med våld och psykisk ohälsa, utan möjlighet att ta sig därifrån. Till följd av detta drabbas även många barn. För barn är trygghet och en fast punkt i vardagen extra viktig, men utifrån dagens förutsättningar är det svårt att skapa sig ett nytt liv, med ett tryggt hem som en förutsättning, även här visar statistik att barnfamiljer som saknar ett eget hem ökar. Bostadsbristen gör utsattheten extra påtaglig, då möjligheterna att bo där man vill minskar. I slutändan handlar det om jämställdhet.

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är kommunerna som har ansvar för alla människors rätt till ett eget hem och inflytande över sitt boende. Kommunerna måste ta ett större ansvar och bygga efter de behov som finns. Marknaden har inget intresse av att lösa bostadsbristen. Staten måste tillsammans med kommunerna samordna stora satsningar för att bygga fler hyresrätter som människor har råd att bo i.

I Sveriges grundlag står det att det allmänna särskilt ska trygga ”rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Även FN menar genom sitt mål 11 – hållbara städer och samhällen, att ett hållbart byggande och en planering av bostäder är en nyckelfaktor i städer med stor tillväxt. Och senast 2030 ska medlemsländerna säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Ändå klargör 14 kommuner i Stockholms län via sina ägardirektiv till allmännyttan att ombildningar av allmännyttiga hyresrätter kan bli aktuellt. Kommuner där en politik för ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan förs utgör ett klart och tydligt hot mot hyresrätten som boendeform. Åtgärder som kan innebära att hyresgäster skuldsätts eller att stora internationella riskkapitalbolag ser möjlighet till snabba vinster på bekostnad av hyresgästernas hälsa, välmående och ekonomi. Framförallt gör det också att möjligheterna för grupper som redan idag har svårt att skaffa ett eget boende blir ännu sämre.

Stockholm 2019-04-27, Fullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier