Nyheter

Vi ska vara en mäktig och relevant folkrörelse...

Marielinder3
… men om fler ska vilja vara med måste vi göra saker annorlunda.

Hyresgästföreningens uppgift är viktigare idag än den varit på länge. Bostadssituationen är på många ställen ohållbar med usel standard och trångboddhet. I en tid då både bostadsbrist och segregation ökar, ifrågasätts samtidigt vårt uppdrag och relevans. Allt oftare väcks krav på marknadsanpassade hyror.

Ingen ska kalla oss särintresse, oavsett politiska beslut. Därför måste vi organisera många fler än i dag! År 2027 ska fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska öka antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Målet bygger på Framtidsprogrammet och allt det arbete vi lagt ned för att ta fram det.

Med fler medlemmar och aktiva förtroendevalda i alla områden kan vi göra livet bättre för individer, i bostadsområden och samhället i stort. Vi ska finnas överallt och vara en självklar samtalspart när områden projekteras eller rustas upp. Vi ska driva på för att alla ska ha en god bostad och ett tryggt hem, i allt från samtal med politiker och fastighetsägare till lokala aktiviteter som gårdsodlingar och nattvandringar.

Jonas Nygren
Vi ska vara en mäktig och relevant folkrörelse där alla får plats – och då menar vi alla. Men om fler ska vilja vara med måste vi göra saker annorlunda: från varje bostadsområde till förbundsstyrelse och ledningsgrupp.

Målet är tufft, men tillsammans når vi dit! I höst ska alla tjänstemän och förtroendevalda i hela Hyresgästföreningen träffas vid olika tillfällen och prata om HUR vi ska nå målet. För det ska vi komma fram till gemensamt. Vi återkommer med mer praktisk information om hur de här dialogerna ska gå till.

Använd gärna en stund av sommaren till att fundera över vad du tror är avgörande för att vi ska kunna engagera fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster och öka antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer. Om du vill kan du mejla förslagslådan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och har du frågor kan du vända dig till din regionchef eller regionordförande.

Var och en av oss är viktig för att vi ska vara en kraft att räkna med. utan ditt och alla andras engagemang är vi ingenting. Nu kavlar vi upp ärmarna och lägger in en högre växel. För en starkare, tuffare och ännu livligare Hyresgästförening.

Marie Linder
Förbundsordförande

Jonas Nygren
Förbundschef
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier