Nyheter

Visst går det att bygga billigare!

Bild 043
Vi får ofta höra att det inte går att bygga hyresrätter för att det är för dyrt. Men är det sant?

Svaret är ett rungande nej. Vad det handlar om är främst vad man vill göra i politiken.

Här kommer sju exempel på vad man kan göra för att få ner byggkostnaderna för bostäder.

Statligt investeringsstöd

Förbättra och utveckla det statliga investeringsstödet för nyproduktion av bostäder. Är det hyresrätter vi ska ha i första hand, så fokusera på det i investeringsstödet.

Bygg i trä

Att bygga flerfamiljsbostäder i trä kan sänka produktionskostnaderna med 20-25 procent. Trähus har också andra fördelar:

  • - Produktionstiden är kortare
  • - Transporterna till och från byggplatsen bli betydligt mindre
  • - Trähus har även andra miljömässiga fördelar.

Pressa priserna i träindustrin

Kanske inte pressa direkt, men om främst Sveriges kommuner i större utsträckning använder sig av möjligheten att bygga flerfamiljshus i trä så blir volymerna stora och priserna sjunker. Här kan ytterligare ramupphandlingsavtal med träindustrin göras genom SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Byggnadsarbetare
Pressa priserna i byggbranschen

Byggpriserna är alldeles för höga i Sverige. De högsta i EU sägs det. Här kan staten gå in på olika sätt och pressa ner priserna. Då får också byggbranschen tillbaka i form av fler byggprojekt. Ett vinna-vinnakoncept.

Ett annat sätt att pressa byggpriserna är att landets 290 kommuner går ihop sig och bildar ett gemensamt byggföretag. Om staten kan konkurrera på mineralmarknaden, så kan väl kommunerna konkurrera på byggmarknaden. Då skulle stora möjligheter skapas för att få ner byggpriserna.

park
Markpriser

De flesta kommuner gör allt man kan för att få så mycket betalt som möjligt för mark. Det är lite av att skjuta sig i foten. Sänk markpriserna och se istället vinsten med att det byggs fler bostäder, vilket ligger helt i linje med kommunernas lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Även här finns möjlighet att få ner byggkostnaderna med uppåt 20 procent och ibland mer.

Effektivare upphandlingar

Genom sina allmännyttiga bostadsbolag så kan kommunerna gå ihop sig i exempelvis en region, och göra gemensamma upphandlingar av bostäder. Ju fler kommuner som är med, ju mer kan man få ner priserna då det blir stora volymer som upphandlas.

Bostadsstandard

Under de senaste säg tjugo åren så man höjt standarden på hyresrätter radikalt, vilket naturligtvis gör att byggandet blir dyrare liksom boendet i form av orimligt höga hyror. Runt år 2000 så kostade en bostadsrätt runt 33 000 kronor per kvadratmeter att bygga, och en hyresrätt cirka 23 000. Nu är skillnaden borta - det kostar lika mycket att bygga en hyresrätt som en bostadsrätt.

Det är inte efterfrågan som styrt detta, utan det är byggbranschen som liksom ställt till det alldeles själva. Det är ingen nödvändighet med marmorbänkar i köket, ädelträparkett i hallar och på toaletter, golvvärme, innerdörrar i ek och så vidare.

Så – bygg med en rimlig standard istället och få ner kostnaderna.

Bara att sätta igång!
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier