Nyheter

Visst går det att bygga billigare bostäder

Flygande pengar
Vissa säger att det inte går, andra att det gör det. En rad exempel visar att den sistnämnda gruppen har rätt.

En långsiktig lösning på problemet med de nya dyra bostäderna är att få till en större konkurrens i såväl byggbranschen som i byggnadsämnesbranschen. I tiotals år har dessa branscher i princip kunna diktera alla villkor själva, vilket har skapat en stor kostnadsökning för boendet. En dellösning på det problemet kan mycket väl vara att starta upp ett statligt byggföretag.

Kortsiktigt finns det flera effektiva lösningar.

Stockholms stad
Gjorde en jätteupphandling av 5 000 ungdomsbostäder och 5 000 studentbostäder för snart fyra år sedan. Staden ställde stora och skarpa krav på leverantörerna. Ett av kraven var att hyrorna inte fick överstiga 5 000 kronor per månad. Och så blev det.

Örebro
Ställde likt Stockholms stad skarpare krav vid upphandling av byggbolag, och lyckades också få ner produktions- och boendekostnader radikalt.

Gemensamma upphandlingar
Flera kommuner kan gå ihop för att handla upp flera byggprojekt tillsammans av byggbolagen. Då blir det större projekt med stora möjligheter att få ned priset. Tänk regionalt och agera lokalt.

Flerfamiljshus i trä
Från och med den 1 januari 2017 trädde ett ramavtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tre trähustillverkare i kraft. Nämligen företagen BoKlok (ett samarbete mellan IKEA och Skanska), Hjältevadshus och Ekjsöhus. Alla landets 290 kommuner kan använda sig av denna ramupphandling utan att själva behöva göra någon egen upphandling. Bara den delen spar såväl tid som pengar. Flerfamiljshus i trä kan kosta upp till 25 procent mindre att producera, och går också snabbare att bygga jämfört med andra metoder. Vidare finns här många miljöfördelar.

Tomträtt istället för att sälja kommunal mark
Om byggbolagen istället för att tvingas köpa mark får tomträttsavtal kan produktionskostnaderna minskas med upp till 30 procent. Dessutom har ju kommunerna då marken kvar.

Så vad väntar våra Sollentunapolitiker på? Det är ju bara att sätta igång – verktygen finns redan.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier