Skip to main content

Thomas Axelssons krönika november 2021

Framtiden börjar nu.

Av gammal hävd, vana och rutin så befinner vi oss nu i planeringstider. Föreningens verksamhetsplan för 2022 och 2023 ska tas fram, tillika budget för det hela.

Men just den delen är inte så viktig i sig – är bara verktyg för det vi vill och ska göra.

Den 29-31 oktober höll föreningen en LH- och verksamhetsplaneringskonferens på Väddö folkhögskola. Där drogs de stora linjerna upp för tidsperioden ovan. I samarbete och samverkan, i diskussioner och grupparbeten. Sist men inte minst också under de alltid så viktiga ”små” samtalen vid kaffepauser och måltider.

Framförallt så ligger ju Hyresgästföreningens framtidsprojekt ”51/22” som den röda tråden ända fram till 2027. För den som inte vet det så betyder siffrorna ovan att vi ska nå 51 procents organisationsgrad samt ha 22 000 förtroendevalda år 2027. Detta mål färgar allt annat, på ett eller annat sätt.  

Den andra riktigt stora frågan i detta nu, är ju naturligtvis valåret 2022.

Beroende på vilken politisk majoritet det blir nationellt och lokalt i september nästa år, så kommer hyresbostadsmarknaden och bostadspolitiken i övrigt att starkt färgas av det.

Om det blir maktskifte i Sollentuna så kommer utförsäljningen av Sollentunahem att upphöra, och ombildningar av Sollentunahems hyresrätter till bostadsrätter likaså. Alltså det som vi i Hyresgästföreningen kämpat mot i över 15 år.

Allt detta återkommer vi om i januari.

Vill till sist bara nämna några andra viktiga områden som lyfts fram i vår verksamhetsplanering:

  • Bildning
  • Organisationsutveckling
  • Ledarutveckling
  • Värvning
  • Förhandlingar
·      Hyresgästinflytande
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .