Nyheter

Att göra studier ihop med ABF

ABF fb
Eller – att delta i ABF:s folkbildningsverksamhet.

Hyresgästföreningen är en av de största medlemsorganisationerna i ABF, och har hel del verksamhet tillsammans med studieförbundet ABF. Av ABF:s 58 medlemsorganisationer är Hyresgästföreningen, efter LO och Kooperativa Förbundet, den tredje största medlemsorganisationen i antal medlemmar räknat.

Därutöver har ABF så kallade samverkansavtal med ytterligare 60 organisationer i landet.

Här följer information från ABF Norra Stockholms län, som Hyresgästföreningen Sollentuna tillhör och samarbetar med vad gäller studiecirklar och seminarier som Rosa Parks Café.

ABF Norra Stockholms läns vision är att vara relevant, göra skillnad i vardagen och få människor i alla åldrar att växa. Det vi gör med folkbildning som verktyg – tillsammans med dig och vår samverkansparter.

ABF arbetar därför bland annat med att underlätta arbete med studiefrågor, ibland kommer vi med förslag, inbjudningar och andra kreativa förslag och idéer med de bästa studieaktiviteterna brukar ofta vara de som växer utifrån en enskild individs eller grupps egna önskemål eller behov.

Därför vill vi uppmana er, utmana oss, ställ krav, berätta vad ni vill göra och vad ni vill ha hjälp med, så lovar vi att se till att ni får all den hjälp och stöd som vi kan bistå med.

Verksamhetsformer
I ABF:s system finns det bland annat de sedvanliga studiecirklarna, men även något som kallas för annan folkbildningsverksamhet och även en tredje kategori som heter kulturprogram. Reglerna är lite olika kring dessa tre och här nedan ska vi beskriva dessa. Samtidigt är det viktigt att inte låta dessa regler bli ett hinder, känner du dig tveksam kontakta oss, eller lämna in er verksamhet på en lista så tar vi ansvaret för att rapportering och annat blir rätt.

Studiecirkeln
Studiecirkeln är den mest klassiska formen av folkbildning och den absolut vanligaste formen av studieaktivitet. Du anmäler din studiecirkel på en speciell blankett som får om du kontaktar oss.

För cirklar behöver vi följande information:
- Cirkelns ämne
- Antal tillfällen och studietimmar (en studietimme är 45 minuter)
- Ledarens namn, adress, telefon och personnummer
- Deltagarnas namn, adress, telefon och personnummer
- Namnet på studiematerial eller en studieplan
- Lokal

Regler för rapportering av cirklar
Det måste vara fritt och frivilligt att delta och antal tillfällen måste uppgå till minst 3. Antal studietimmar måste uppgå till minst 9 sammanlagt. Studiecirkeln måste rapporteras på en cirkellista och undertecknas av ledaren. Viktigt att veta är att allt går att ändra, deltagare kan komma till, försvinna, antalet tillfällen kan öka eller minska. Detta ändrar du på den cirkellista du får av oss efter anmälan av cirkel. Men, har ni redan startat, lämna in ändå, vi hjälper till med att få det rätt.

Annan folkbildningsverksamhet
Begreppet annan folkbildningsverksamhet fångar egentligen all annan verksamhet som bedrivs i cirkelliknande form men som av någon anledning inte ryms inom rapporteringssystemet för studiecirklar. Det kan vara att antalet tillfällen är för få, att det är för få timmar eller någon annan avvikelse. Använd samma system och uppgifter i övrigt som gäller för studiecirklar.

Kulturprogram
Inom ramarna för denna studieform hamnar föreläsningar, seminarier, musikframträdande, utställningar och liknande verksamheter som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha sådan utformning i tid och rum att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Tänk på att man mycket väl kan ordna en föreläsning i samband med sin vanliga mötesverksamhet, dock ska det ske före eller efter det formella mötet. Ett bra sätt att få kunskap och bildning i vardagen. Det som skiljer rent administrativt är att denna typ av verksamhet ska lämnas till ABF innan den genomförs, så att vi kan ge er en kulturrapport där ni fyller i antalet deltagare och lite annat.

För kulturinslag behöver vi följande information:
- Ämne/aktivitet
- Talare/artist
- Ansvarigs namn, adress osv (den som arrangerar och ansvarar för redovisning)
- Lokal

Kulturinslag har alltid en arrangör, en lokal förening, ABF eller liknande och ett av våra önskemål är att vi gör dessa arrangemang gemensamt, dvs att vi står som ansvariga ihop, även på inbjudningar och liknande. Ett kulturprogram måste ha minst fem deltagare exklusive studieförbundets representant. Känner du dig osäker, kontakta oss så reder vi ut det.

ABF Norra Stockholms län
Omfattar följande12 kommuner:
Danderyd
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker

Kontaktuppgifter

Kontor
Skytteholmsvägen 2, 3 tr
171 44 Solna

Optimusvägen 12A
194 34 Upplands Väsby

www.abf.se/norrastockholmslan

Tel: 08/505 868 00

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bildningsansvarig Hyresgästföreningen Sollentuna
Thomas Axelsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070/653 56 86

 

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier