Nyheter

Besvärande fakta kring Sollentunahemsaffären

Bild 001
Den 15 december drev den politiska majoriteten igenom att 2 000 av Sollentunahems hyresrätter ska säljas, att bolaget ska styckas upp och att ombildningarna till bostadsrätter ska fortsätta.

(KD), (M) och (L) har i någon slags förtvivlan mer eller mindre konstruerat argument för detta. Dock är det många fakta som man valt att inte berätta för medborgarna.

Stor affär
Detta är den största affären inom Sollentuna kommun på flera årtionden. Ligger i miljardklassen.

Överföring av pengar till kommunen

Sollentunahemsaffären innebär att kommunen tänker föra över en stor del av Sollentunahems pengar för att finansiera kommunal verksamhet.

Budget som inte går ihop
I flera år nu har den borgerliga majoriteten drivit igenom budgetar i fullmäktige som är underfinansierade. Sollentunahemsaffären är ett sätt att få balans i budgeten.

Skatteplanering
Genom att ”förpacka” de hyreshusområden som ska säljas till andra fastighetsbolag som dotterbolag till Sollentunahem, så behöver man inte betala reavinstskatt vid försäljningen. Ren och skär skatteplanering med andra ord. Politiker brukar vanligen fördöma sådant när privata bolag ägnar sig åt skatteplanering, men majoriteten i Sollentuna anser uppenbarligen att detta är helt ok eftersom man skatteplanerar själva.

Koncernbolag
Sollentuna kommun har haft ett koncernbolag tidigare, som fungerade så dåligt att man lade ner det under den förra mandatperioden.

Kommersiella lokaler inom Sollentunahem
Kommunen har två gånger utrett frågan om att bolagisera sådana fastigheter och lokaler. Bägge gångerna har förslaget förkastats. Nu genomför majoriteten det i alla fall mot bättre vetande då man sagt nej själva tidigare.

Bolagiseringen
När Sollentunahems kommersiella lokaler och bildandet av det nya fastighetsbolaget genomförs, minskar dels insynen för Sollentunas medborgare och kommer dels att göra så att kommunen mer eller mindre kan tömma Sollentunahem på tillgångar. Därutöver kommer ungefär samma personer sitta i bolagens styrelser enligt det beslut som togs i fullmäktige den 15 december 2016.

Är försäljning och ombildning nödvändigt för att Sollentunahem ska kunna bygga 1 500 nya hyresrätter på nio år?
Nej. Sollentunahem har ett kapital på cirka två miljarder kronor, och klarar det uppdraget alldeles utmärkt som det är.

Är försäljningar och bolagsbildningar nödvändiga för att kommunen ska kunna klara kommande investeringar?
Nej. Sollentuna kommun är en av Sveriges rikaste kommuner och har ett stort kapital. Därutöver har kommunen inga lån och därför heller inga räntekostnader. Man kan lätt låna till investeringarna och på så sätt fördela kostnaderna över flera år.

Är 1 500 nya hyresrätter en historiskt hög ambitionsnivå?
Nej. Detta framförs i tid och otid av (KD). Under tidigt 2000-tal var Sollentuna kommuns andel av den dåvarande regionala tioårsplanen för bostadsbehovet 300 bostäder per år. Det är 100 fler bostäder per år i jämförelse. Det åtagandet misslyckades kommunens politiska majoritet med. Endast under ett av de tio åren kom man upp i 300.

Har de 1 500 hyresrätterna med denna affär att göra?
Nej. Sollentunahem kan producera dessa hyresrätter utan försäljningar, bolagsbildningar och ombildningar utan vidare. De 1 500 hyresrätterna används bara som argument i denna affär, men saknar praktisk betydelse. Omvänt så ställer detta nu till problem för Sollentunahem som kommer att få en betydligt sämre ekonomi på grund av utförsäljningarna, ombildningarna och bolagsbildningarna.

Finns det någon garanti för att de 1 500 hyresrätterna blir byggda?
Nej. Som exempel kan nämnas att de politiska majoriteten lovade att det skulle byggas hyresrätter i Silverdal, och man avtalade också med byggbolagen om detta. Det finns fortfarande inte en enda hyresrätt i Silverdal. Det innebär också att ingångna avtal inte har uppfyllts med majoritetens goda minne.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier