Nyheter

Bostad 2030 har lämnat sin slutrapport

Anders Sundströmwiki
Den 21 augusti levererade delegationen Bostad 2030 sin slutrapport på ett seminarium i Spårvägshallarna i Stockholm.

Delegationen tillsattes av Hyresgästföreningen under 2017, och har bestått av Anders Sundström ordförande), f d politiker med mera, Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, Magnus Billing, vd Alecta, Jonas Spangenberg, vd BoKlok och Eva Andersson, professor i geografi/kulturgeografi.

Delegationen lämnade följande förslag:
  • Tydligare ansvarsfördelning för bostadsförsörjningen. Staten ska fastställa hur många hushåll som inte kan få bostad och säkra finansiering av bostadsbyggande. Kommunerna ska åläggas att se till att det som saknas blir byggt. Tar de inte sitt ansvar hotar en form av böter.

  • Kommunerna ska inte bara sälja mark till högstbjudande utan till de som bygger billigare bostäder utan att sänka kvalitetskraven. Kommunerna bör också få en mindre del av dessa bostäder att fördela till hushåll som annars har svårt att få bostad.

  • Staten bildar ett bostadskreditinstitut, som säljer obligationer för att få in pengar. De används sedan för att finansiera byggande av bostäder som inte blir alltför dyra. Kreditinstitutet kan låna ut även i lågkonjunkturer så att byggandet inte minskar så kraftigt då. Staten finns som garant i bakgrunden.

  • Konkurrensen skräps genom öppet anbudsförfarande, där även utländska företag kan vara med och konkurrera. Staten bör samtidigt utöka byggnadsutbildningarna för att säkra att det finns arbetskraft.
Dags för en ny bostadspolitik
Förslagen bygger på de problem som finns vad gäller bostadsbyggande idag: höga trösklar för stora grupper att få en bostad, byggandet är för lågt och konjunktursvängningarna för kraftiga.

Delegationen avfärdar också förslagen om kraftigt höjda bostadsbidrag och subventioner till bosparande och byggbolag. Delegationen menar att dessa förslag inte ger tillräckligt effekt och är väldigt dyra.

Du kan läsa delegationens rapport via denna länk: http://media.bostad2030.se/2018/05/Slutbetänkande-bostad2030_webb.pdf.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier