Nyheter

Boverket gör kartläggning

Boverket
Vad ställer fastighetsägarna för krav på blivande hyresgäster? Det ska Boverket ta reda på.

Boverket har i regeringens regleringsbrev för 2017 fått i uppdrag att kartlägga krav och villkor som fastighetsägare ställer för att teckna kontrakt med blivande hyresgäster. Exempelvis inkomstkrav.

Boverket ska redovisa dessa krav, hur stor del av fastighetsbeståndet som omfattas av sådana krav och om kraven och villkoren skiljer sig åt mellan olika grupper av kommuner. Därutöver en analys över eventuella skillnader i påverkan på kvinnor och män.

Boverket har möjlighet att lägga förslag i kartläggningen som underlättar inträde på bostadsmarknaden och som samtidigt tillvaratar fastighetsägarnas intressen.

Boverket ska redovisa sin kartläggning senast den 30 november i år.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier