Nyheter

Boverkets uppföljning av 2011 års lagstiftning för hyresbostadsmarknaden

Boverket
För tredje gången har Boverket gjort en uppföljning av den lagstiftning för hyresbostadsmarknaden som trädde i kraft 2011. Uppdraget verket har är att följa upp tillämpningen av lagen samt förändringarna i hyresförhandlingslagen.

Denna tredje uppföljning offentliggjordes i mars 2015. Till att börja med konstaterar verket att inga av ovan nämnda lagändringar verkar ha påverkat hyresförhandlingarna och dess resultat. Hyreshöjningarna under åren 2011-2014 är inte uppseendeväckande på något vis, och det finns inget som visar att genomsnittshyrorna ska ha ökat sedan lagändringarna trädde i kraft. Man menar dock att det finns tecken på att bostadens läge kommer att få större betydelse för hyressättningen i framtiden.

När det gäller de allmännyttiga bostadsbolagens affärsmässighet enligt lagändringarna så redovisar verket att över 200 kommuner har gett sina bostadsbolag ”moderna” ägardirektiv sedan 2011. Skillnaderna vad gäller intäkter och utgifter mellan allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare minskar, vilket tyder på att de allmännyttiga bostadsbolagen har styrt om i sin verksamhet.

När det gäller de allmännyttiga bostadsbolagens nivå av affärsmässighet, menar verket att detta är svårt att bedöma. Det finns heller inga vedertagna metoder för att mäta detta.

Uppföljningen visar också att de allra flesta allmännyttiga bostadsbolag respekterar reglerna om begränsning av vinstuttag och andra värdeöverföringar till ägaren kommunen. Boverket menar dock att Stockholm sticker ut i detta. Inte för inte så plockade Stockholms stad under den förra mandatperioden ut flera miljarder ur sina bostadsbolag. Verket menar, mot bakgrund av den skriande bostadsbristen i Stockholm, att det nog hade varit bättre att låta dessa pengar ligga kvar i bolagen och användas till bostadsbyggande.

Hela uppföljningen finns som pdf på www.boverket.se.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier