Skip to main content

Nyheter

Dags att ställa om till grönskande städer

Vanadislunden
Det tycker Rådet för hållbara städer.

Rådet för hållbara städer är ett myndighetsarbete där Boverket deltar. Rådet ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet har en koppling till FNs globala miljökonferens som instiftades och genomfördes i Stockholm för första gången 1972.

Rådet för hållbara städer instiftades av regeringen 2017 och har uppdrag till och med maj 2022.

Rådets uppdrag:

-        Mål 11 i FNs hållbarhetsmål Agenda 2030

-        Regeringens strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling

-        Propositionen politik för gestaltad miljö.

Dessa myndigheter ingår i rådet:
-        Boverket
-        Formas
-        Myndigheten för delaktighet
-        Naturvårdsverket
-        ArkDes
-        Energimyndigheten
-        Tillväxtverket
-        Trafikverket
-        Vinnova
-        Riksantikvarieämbetet
-        Statens konstråd.

Läs mer om rådet och dess verksamhet på www.hallbarstad.se.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .