Nyheter

Förslag till ny översiktsplan för Sollentuna

Sollentuna kommunhus Wiki
Nyligen presenterade kommunens politiker ett förslag till ny översiktsplan och som i detta nu är ute på så kallat samråd.

Översiktsplanen omfattar tidsperioden 2018 till 2038 och ska beslutas av Sollentuna kommuns fullmäktige i maj 2018.

Översiktsplanen har sex övergripande mål:
- Attraktiv bebyggelse
- Plats för näringsliv
- Närhet till skola och fritid
- Effektivt transportsystem
- Urban grönstruktur
- God vattenhantering

Bostäder
En del av planen handlar om bostadsbyggande, och här resonerar man i termer om lågscenario (de lägre siffrorna nedan) och högscenario (de högre siffrorna nedan).

Helenelund
1 600 – 3 000 bostäder.

Tureberg
850 – 2 400 bostäder.

Häggvik
1 550 – 3 900 bostäder.

Norrviken
350 – 1 000 bostäder.

Viby
100 – 400 bostäder.

Rotebro
2 100 – 4 500 bostäder.

Vaxmora
750 – 1 900 bostäder.

Edsberg
950 – 2 300 bostäder.

Väsjön
1 500 – 2 500 bostäder.

Sjöberg
350 – 1 600 bostäder.

Man kan notera att den högsta koncentrationen av nya bostäder är tänkta att byggas i Rotebro.

Sammanfattningsvis så kan det så kallade lågscenariot omfatta 10 000 nya bostäder under perioden, och ett högscenario 23 500 nya bostäder.

Samrådsperioden pågår från den 15 september till den 31 oktober i år.

Via denna länk till kommunens hemsida, kan du hitta mer information om förslaget till översiktsplan: https://www.sollentuna.se/sv/trafik--stadsplanering/ny-oversiktsplan-2018/. Du kan lämna synpunkter på planen till och med den 31 oktober – se information om detta via länken ovan.

 

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier