Nyheter

Gärna ett socialt projekt på Malmvägen – men med annan finansiering

DSC 1165
Ägaren till AB Sollentunahem, det vill säga Sollentuna kommun, har deklarerat att man tänker sig genomföra ett socialt projekt – kallat ”Social oro” – i det utsatta bostadsområdet Malmvägen i Tureberg.

Jättebra, anser Hyresgästföreningen Sollentuna. Äntligen en insats för de medborgare som har stora behov och små resurser. Äntligen en insats för det på olika sätt utsatta och negligerade bostadsområdet Malmvägen.

Hyresgästföreningen Sollentuna är mer än gärna med och medverkar i detta projekt i samarbete med kommunen och Sollentunahem. Vi kan tillföra en hel del om ett konstruktivt samarbete kan skapas.


Vad vi dock ogillar är hur projektet ska finansieras. Kommunen ämnar göra ett extra ”uttag” ur AB Sollentunahem om 8 miljoner kronor för att finansiera det hela. Fel, anser vi. Det kan inte vara meningen att cirka 6 000 hyresgäster inom bolaget ska finansiera ett kommunalt projekt för runt 700 hyresgäster i ett enda bostadsområde oavsett vilket. Detta är en kommunal angelägenhet, ett kommunalt ansvar och då är det en självklarhet att kommunen ska stå för finansieringen via skattemedel.

Vi ställer nu kravet att kommunen ska ändra på detta beslut, och inte finansiera projektet med pengar från Sollentunahem. Om detta inte görs så kommer Hyresgästföreningen inte på något vis att medverka i detta projekt.

I sammanhanget kan vi än en gång konstatera att den person som ägnat mest energi till att anklaga Hyresgästföreningen Sollentuna för både det ena och det andra under de senaste åren, är lite av nyckelperson även i detta.

Återigen har Barkat Hussain sagt ett, och gjort annat. Då i egenskap av företrädare och gruppledare för Vänsterpartiet i Sollentuna. När kommunstyrelsen tog beslut om de 8 miljonerna ovan, tillstyrkte Hussain det förslaget. Men till Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation sade samme Hussain efteråt att han reserverat sig mot detta förslag. Vi anser det vara mycket beklagligt att den som ständigt och jämt anklagar Hyresgästföreningen Sollentuna för svek mot hyresgästerna och allt möjligt annat, själv inom det politiska livet uppenbarligen motarbetar de mål han säger sig verka för i Hyresgästföreningen.

Jan Peter Mattsson

Ordförande Hyresgästföreningen Sollentuna

Fakta

Kommunstyrelsen behandlade projektets finansiering på ett sammanträde den 27 november 2013. Se kommunens hemsida och § 231/2013 i protokollet från sammanträdet.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier