Nyheter

Det finns ingen tvist mellan Hyresgästföreningen och hyresgästerna på Malmvägen

Bomb
Däremot finns det en tvist med den förre ordföranden för Hyresgästföreningen på Malmvägen, tillika Vänsterpartiets gruppledare i Sollentuna kommuns fullmäktige, Barkat Hussain.

Under flera år har Barkat Hussain medvetet verkat för att misstänkliggöra och anklaga styrelsen för Hyresgästföreningen Sollentuna för både ett och annat. Tyvärr med hjälp av en omedveten lokalpress som så gott som aldrig granskar fakta vad gäller Barkat Hussains uttalanden. Exemplen på detta är oroväckande många.

Nu senast i lokaltidningen ”Vi i Sollentunas” webbupplaga den 11 april. Där upplåts utrymme för Barkat Hussain att fortsätta att fara med osanningar.

I artikeln påstår han att en tidigare styrelse ”fuskat” med bokföringen och föreningens pengar. Något som det finns flera kilo dokument om som talar emot. Föreningens ekonomi har granskats i flera varv ner på molekylnivå utan att vare sig fel eller oegentligheter har påträffats. Å andra sidan har Barkat Hussain aldrig kunnat visa upp dokument eller andra fakta som grund för sina påståenden. Bara luft.

Vad gäller kritiken om det faktum att ordföranden Jan Peter Mattsons far Sune Mattsson tidigare var revisor i föreningen, samtidigt som Jan Peter var ordförande, så faller det platt. De bägge var medvetna om denna situation, och därav var Sune Mattsson aldrig med och gjorde revision av Sollentunaföreningen. Bara när det gällde de lokala hyresgästföreningarna. Detta är väl känt, och accepterat, sedan många år inom föreningen.

Barkat Hussain påstår också i ovan nämna artikel att förhandlingsdelegationen inte visste vad de skrev på, när de undertecknade upprustningsavtalet med Sollentunahem. Han påstår vidare att kostnaden inte var känd vid detta tillfälle. Han själv borde veta bättre eftersom han själv då satt med i förhandlingsdelegationen och vet att kostnaden för det hela bevisligen var känd.

Här tål att nämnas att Barkat Hussain reserverade sig mot beslutet att godkänna nämnda avtal till förmån för ett eget förslag. Det förslaget har aldrig kommit fram, så ingen vet vad Barkat ville ha istället. Kanske borde Vi i Sollentuna skriva om det också. Och också att upprustningsavtalet gäller alla fastigheter inom Sollentunahems bestånd, och inte bara Malmvägen som Barkat Hussain vill ha det till.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier