Nyheter

Hur påverkar EU svensk bostadspolitik?

eulogga
Det har myndigheten Boverket i uppdrag att följa och rapportera om.

Boverket publicerade en rapport på detta tema i januari 2017. I huvudsak så händer följande för närvarande vad gäller medlemsländernas bostadspolitik inom EU.

Den svenska bostadspolitiken är föremål för fortsatt granskning av EU-kommissionen
Detta handlar bland annat om prisutvecklingen på bostäder i Sverige, och hushållens växande skulder för just boendet. Här funderar EU-kommissionen på begränsningar i avdragsrätten för ägt boende, höjd fastighetsskatt och en större flexibilitet vad gäller hyrorna för hyresrätter.

Statsstödsreglerna kontra bostadssektorn
Här förs diskussioner om så kallad ”social housing”, och hur detta begrepp egentligen ska tolkas. I Sverige finns inga bostäder som faller under begreppet ”social housing”. Ett mångårigt problem för Sverige, är att många andra länder tolkar den svenska allmännyttan som ”social housing”, vilket det inte är.

EU:s urbana agenda
Arbetet med denna agenda sker genom ett stort partnerskap, som fokuserar på statsstödsreglerna, förekomsten av ”affordable housing” och en policy för EU:s urbana agenda.

Sociala rättigheter och principer för bostadspolitiken
Handlar om sociala rättigheter, där man kopplar ihop bostadspolitiken med principer för sysselsättnings- och socialpolitiken inom EU. Det övergripande här är socialpolitik, vilket omfattar en mängd andra politiska områden.

Integration och bostadspolitik
Syftar till att förbättra EU:s migrations- och integrationspolitik, där tillgång bostäder är en av många viktiga frågor. Här diskuteras också möjligheten till EU-finansiering.

Energipolitik
Diskussioner som bland annat är kopplade till bostadsfrågorna med fokus på energiförbrukning och effektivisering. Vidare också energi- och klimatmål.

Strategiska investeringar
Sedan 2015 finns en EU-fond för strategiska investeringar i bostäder och andra lokaler i syfte att effektivisera energianvändningen. Ett förslag om att utöka fonden diskuteras.

Romsk inkludering
En diskussion om att få slut på diskrimineringen av romer i Europa. Här är bostäder ett viktigt verktyg för att nå målet.

Läs hela rapporten ”EU och bostadspolitiken 2016” via denna länk: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/eu-och-bostadspolitiken_2016.pdf.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier