Nyheter

Kampanj: För ett hållbart samhälle - bygg fler hyresrätter!

Kampanj
Hyresgästföreningen bedriver en kampanj för att det ska byggas fler hyresrätter i Stockholm. Här kan du läsa om varför det måste byggas fler hyresrätter.

För att Stockholmsregionen också i framtiden ska kunna vara attraktivt för människor som vill jobba, studera och verka behövs det hyresrätter till rimlig kostnad.

Hyresrätten är en förutsättning för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor för alla invånare. Ett samhälle som utvecklas.

I rätten att hyra bor möjligheten.

289 000 unga saknar en egen bostad.
(Källa: Hyresgästföreningen)

Många unga tvingas bo kvar hemma hos föräldrar eller bor med korta, osäkra kontrakt i andra- och tredjehand, det råder bostadsbrist i 23 av Stockholms kommuner (Boverkets rapport 2013:17). Den akuta bostadsbristen gör det svårare för unga vuxna att kunna få bostäder som de kan efterfråga och starta sina vuxenliv. För att täcka bostadsbehovet för Stockholms unga behövs omkring 50 000 nya bostäder.

122 000 bostäder saknas i Stockholmsregionen.
(Källa: Stockholms handelskammare)

Sedan 2009 har befolkningen i regionen vuxit med 150 000 personer. 30 000 bostäder byggdes under samma period. Endast en tredjedel av dessa var hyresrätter.

Idag b drygt 2,1 miljoner människor i Stockholms län. 2030 beräknas antalet invånare vara 2,6 miljoner och 2050 har antalet invånare ökat till 3,2 miljoner.

118 000 hyresrätter i Stockholmsregionen ombildades till bostadsrätter under åren 2002-2012.
(Källa: SCB)

Samtidigt som byggande av hyresrätter ligger på en låg nivå, har det skett en gigantisk omvandling av bostadsbeståndet. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har gjort att andelen hyresrätter i länet har sjunkit från 60 till 37 procent.

Om inget sker kommer bostadsbristen att kosta Sverige 21 miljarder kronor om året i utebliven tillväxt under de närmaste 20 åren.
(Källa: Swedbank)

Stockholmsregionen är viktig för Sveriges tillväxt. Här bor en femtedel av landets befolkning, här finns nästan en fjärdedel av landets arbetstillfällen och här skapas ungefär en tredjedel av landets BNP. Fram till år 2030 förväntas 40 procent av Sveriges ekonomiska tillväxt genereras i Stockholmsregionen.

Stockholms framtid måste byggas idag
Stockholm ska vara en attraktiv region att bo och verka i. för att uppnå detta krävs en bostadspolitik där hyresrätten prioriteras. Bostadsbristen måste byggas bort och då främst med hyresrätter. Kommunerna måste ta sitt ansvar för Stockholms framtid och föra en bostadspolitik värd namnet.

Hyresrätten är viktig för att arbetsmarknaden ska fungera. Människor som bor i hyresrätt flyttar i större utsträckning än de som äger sin bostad, dit där det finns arbetstillfällen. Förändringen av bostadsbeståndet i Stockholm, med färre hyresrätter och fler individuellt ägda bostäder, innebär en allvarlig risk för en stelnande arbetsmarknad med högre arbetslöshet.

Hyresrätten är också viktig för att människor ska kunna flytta dit där det finns möjlighet att studera och för att unga vuxna ska kunna leva som vuxna med eget boende. Omkring en tredjedel av befolkningen i Stockholms län bor idag i hyresrätt. Andelen behöver ökas för att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas.

Hyresgästföreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Samhället behöver en bostadspolitik som aktivt bidrar till det, och som stärker och integrerar människor. För att åstadkomma det behövs fler bostäder, kollektivt förhandlade hyror, likvärdiga skatteregler för alla boendeformer, en hållbar utveckling av boendet och hyresgästinflytande.

Stockholmarna har sagt sitt
TNS/Sifo har på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm ställt ett antal frågor om stockholmarnas inställning till bostäder och boende, till bostadsbristen och om synen på hyresrättens betydelse för tillväxten.

 • 28 procent har övervägt att flytta från Stockholm på grund av bostadsbristen eller de höga bostadskostnaderna.

 • 81 procent bedömer att det blir ganska eller mycket svårt för dagens tonåringar att skaffa egen bostad som vuxna.

 • 90 procent tycker att hyresrätt är bättre lämpad än andra boendeformer för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet.

 • 82 procent anser att byggandet av hyresrätter är av central vikt för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

 • 83 procent anser att byggandet av hyresrätter på lång sikt bidrar till förutsättningar för tillväxten i Stockholm.

 • 86 procent anser att fler hyresrätter gör det enklare för företag och organisationer att rekrytera arbetstagare till Stockholmsregionen.

Hyresgästföreningens förslag
Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag till en ny bostadspolitik. I det finns flera förslag för att undanröja bostadsbristen i Sverige.

 • Investeringstimulans för nybyggnad av hyresrätter

 • Ta bort fastighetsskatten

 • Skattefria underhållsfonder

 • Rotavdrag för hyresrätter

 • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter

 • Stärk boendeinflytandet vid ombyggnad av hyresrätter

 • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder.

Vad kan kommunerna göra

 • Planera bostadsförsörjningen långsiktigt med en aktiv markpolitik

 • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

 • Inrätta en kommunal bostadsförmedling där det inte finns.

Var med och påverka:

www.dittlivsboende.se

www.flerhem.nu

Kontakta oss:

www.hyresgastforeningen.se

 • Skapad
 • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier