Nyheter

Lagen om allmännyttiga bostadsbolag utvärderas

paragrafwiki
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag trädde i kraft 2011. Nu är det dags för en utvärdering enligt regeringen.

Boverket har fått uppdraget att göra utvärderingen, och har tidigare gjort uppföljningar av lagens tillämpning. Verket ska vidare utvärdera tillämpningen av 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Utvärderingen ska se över de kommunala bolagens roll som affärsmässiga enligt lagen, och rollen som allmännyttiga. Man ska också identifiera eventuella problem med lagstiftningen.

Två stora frågor angående lagen är dels de ”extra” vinster som tillåts tas ut för sociala ändamål. Vad sociala ändamål kan vara finns inte definierat, och en del kommuner har använt uttagen till annan kommunal verksamhet. Dels finns inga straff för brott mot lagen, vilket betyder att ägarna kommunerna kan göra i princip vad som helst med sina bostadsbolag, utan att det får några konsekvenser.

Sollentuna kommun är ett exempel på hur man kan utnyttja detta kryphål i lagstiftningen.

Boverket ska redovisa kartläggningen senas den 30 november i år.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier