Nyheter

Maria Stockhaus om Sollentunahems agerande i Edsberg

Stockhaus riksdagen
Foto
: Riksdagen

På kommunens fullmäktigemöte den 15 oktober svarade Maria Stockhaus (M) på frågor om hur Sollentunahem skött informationen till hyresgästerna i kvarteret Esset i Edsberg.

Frågan var ställd så här av Roger Sjöberg (S): Är du nöjd med dialogen med och informationen till de som bor i Edsberg i samband med nybyggnationen i kvarteret Esset på Ribbings väg?

Som vanligt så låter det ju bra när svar ges i fullmäktige, men fernissan är väldigt tunn. Du kan läsa hela Maria Stockhaus svar nedan.

Men först kommentarer till det hon sade som ordförande i Sollentunahem bolagsstyrelse.

Hon berättar om en ambitiös kommunikationsplan för bolagets information till och kommunikation med hyresgästerna. Den har ingen sett till eller ens hört talas om.

Hon berättar om veckovisa informationsmaterial som sätts upp i alla portar. Någon sådan regelbunden information görs inte.

Hon berättar om att det finns en dedikerad person i kundtjänst som ska ta emot och svara på hyresgästernas frågor kring bygget. Alla som har kontaktat Sollentunahem berättar om att det är mycket svårt att få kontakt överhuvudtaget.

Hon anser att det är svårt att begära att Sollentunahem skulle ha gjort mer vad gäller kommunikation med och information till hyresgästerna. Det tycker absolut inte hyresgästerna.

Hon säger att det genomförts informationsmöten med Hyresgästföreningen. Det har inte skett.

Hon försöker lägga en slags skuld på hyresgästerna och menar att många kritiserar och hör av sig till Sollentunahem för att man egentligen inte vill att det ska byggas. Klassiskt försök att flytta fokus. Även om det nu vore på det viset, så förändrar det ju absolut ingenting vad gäller Sollentunahems agerande och ansvar vad gäller byggandet och dess konsekvenser.

Fotnot

Maria Stockhaus nämner att Sollentunahem har i uppdrag av ägaren kommunen att bygga 1 500 nya hyresrätter. Det är riktigt i sig, men Stockhaus framför det på ett sådant sätt att vi ska ”förstå” att bygget av 133 hyresrätter i kvarteret Esset är en del av det uppdraget. Men så är det inte. Detta projekt (uppdrag) är betydligt äldre än beslutet om de 1 500 nya hyresrätterna och hör inte dit. Beslutet om nyproduktionen togs i december 2016 och då hade projektet för kvarteret Esset redan pågått i flera år.

Utskrift av Maria Stockhaus anförande på kommunfullmäktige torsdagen den 15 oktober 2020

Ja, och det är någonting som Sollentunahem också har gjort i Edsberg. Det finns en tydlig kommunikationsplan som bolaget följer. Man har haft veckovisa informationsmaterial som man har hängt upp i alla portar i berörda områden. Man har också haft informationsmöten med hyresgästföreningen och jobbat vidare med kommunikation och efter det att man har fått ytterligare synpunkter på att det efterfrågas mer information så har man också reviderat informationsplanen för att säkerställa att det finns tydliga kanaler dit man kan komma med synpunkter och att alla boende runt omkring är väl informerade om olika stadier i byggnationen.

Det som man kan konstatera är ju att det är klart det är när man bygger nytt i ett område, det vill säga förtätar där det redan finns bostäder, så möter vi reaktioner från dem som redan bor i området. Intrycket från bolaget är att en del av kritiken som rör kommunikation handlar om att det egentligen inte ska byggs alls och det är ju i och med att vi har ett uppdrag att bygga 1 500 nya lägenheter så måste vi ju bygga dom, och helst också på befintlig mark, vår egen mark, för att kunna få ner hyrorna till rimliga nivåer. Men det innebär ju inte att vi inte ska hantera den oro som finns och jag … när man tittar på den här ambitiösa kommunikationsplanen och sedan en dedikerad person i kundtjänst som tar emot synpunkter från dem som bor i området så tycker jag att bolaget gör allt som står i vår makt för att dom som bor runtomkring inte ska känna sig onödigt oroade för det som sker i det området.

Jag tror att vi är rörande överens om vikten av att informera och kommunicera med de boende och min bild är att bolaget verkligen har gjort sitt bästa för att informera de närboende kring vad som ska ske i området och kunna ta emot, att de personerna ska kunna känna att det finns en person som är dedikerad till det här bygget och som tar emot deras synpunkter i kundtjänst, att man inte ska få prata med nya personer hela tiden som kanske inte är insatta i frågan. Men i grunden så är det ju så att man från början som hyresgäst inte vill att det här ska byggas, vilket kan vara naturligt om man bor i området, så är det klart att ..eh.. jag tror att kan var svårt att, oavsett hur mycket Sollentunahem än skulle kommunicera så finns det ändå en risk för att man inte nöjer sig för att man egentligen inte vill att husen ska byggas där. Jag känner mig väldigt trygg med att Sollentunahem försöker hantera synpunkter och ser till att människor är förberedda på saker och ting som ska hända i området och att man informerar – som sagt, veckovis sätter man upp lappar i alla portar för att informera om vad som ska ske. Jag tycker det är svårt att begära mer av bolaget än det som de faktiskt gör här när det gäller att kommunicera med hyresgästerna.

Se Maria Stockhaus anförande på webben: https://sollentuna.kommun.tv/archive/3.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier