Nyheter

Mer bostadsbyggande möjligt efter ändrade bullerregler

Byggarbetsplats Wiki
Nyligen beslutade regeringen om nya riktvärden för trafikbuller. Detta gör att viss bullerutsatt oanvändbar mark nu kan bebyggas med bostäder.

Beslutet ökar möjligheterna att bygga små bostäder i bullerutsatta områden. Lägenheter på upp till 35 kvadratmeter får nu utsättas för mer buller än tidigare. Det kan också göras undantag för större lägenheter under vissa förutsättningar.

För många kommuner i Stockholmsområdet är det så att attraktiva tomter som ligger nära kommunikationer är bullerutsatta, och därför inte har kunnat bebyggas med de tidigare reglerna i bullerförordningen.

Ytterligare en effekt av beslutet är att Bromma flygplats nu är den enda flygplatsen i Sverige som fritt får överskrida gränsvärdena för buller.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 070 - 301 60 18
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier