Skip to main content

Nyheter

Ny rapport från Bostad 2030

Rapport hållbara renoveringar bostad 2030
Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?

I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav på vad som krävs för att få till renoveringar som är hållbara ur ett ekonomiskt, klimat- och socialt perspektiv.

Innehåll

Hyresgästers rättigheter vid renovering: vad brister i praktiken?

Hållbara renoveringar – tre goda exempel

Dansk allmännytta har gemensam fond för lån till renoveringar

Hyresgästföreningen om renoveringar

Sveriges Allmännytta om renoveringsfrågan

Så många hyresgäster har möjlighet att bo kvar efter renoveringen

Reformer som bidrar till lägre renoveringskostnader

Reformer som ökar de boendes betalningsförmåga

Balanserade ekonomiska villkor

Ett utvidgat ROT-stöd

Skattefria underhållsfonder

Redaktör: Jonas Nygren.

Här kan du ladda ner rapporten: https://bostad2030.se/rapport-renovera-hallbart/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .