Nyheter

Nya direktiv till Sollentunahem

Bild 001
Sollentunahems ägare Sollentuna kommun har nu kommit med nya direktiv till bolaget.

Kommunfullmäktige den 24 oktober tog beslut om nya reviderade direktiv till Sollentunahem AB. Beslutet innebär att de utlovade 1 500 nya hyresrätterna skjuts fram från 2023 till 2029, och att Sollentunahem därefter ska producera 50-100 nya hyresrätter per år.

En anledning till att skjuta fram byggandet av de 1 500 nya hyresrätterna är enligt kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M), att Sollentunahem gått från en förvaltande till en offensiv nyproducerande organisation. Detta är en sanning med modifikation. Sollentunahem har hela tiden haft projekt om nyproduktion igång, man har alls inte bara förvaltat.

Sollentuna kommunhus Wiki
Det stora problemet för Sollentunahem är de politiska beslut som styckat upp bolaget och avsevärt försämrat ekonomin.

Vidare så har bolaget inte fått bygga för kommunen. Så sent som 2014 presenterade bolaget flera projekt som skulle gett 700 nya hyresrätter. Av dessa fick man bara lov att bygga 120, det vill säga Topplocket i Tureberg.

Det finns också annat som spelar in, och som den politiska majoriteten inte verkar vara medveten om. Byggandet i kvarteret Esset på Ribbings väg i Edsberg har inte kommit igång på grund av att Sollentunahem på ett och ett halvt år inte kunnat hitta ett byggföretag som vill åta sig projektet.

Färdiga planer för nyproduktion i Klasro finns sedan länge. Dessa ligger nu i skrivbordslådan då det transporteras bensin på Sollentunavägen invid Klasro, och då gäller speciella byggregler som gör bygget för dyrt.

Liknande är situationen för byggplanerna i Rotsunda gård. Där planerar Sollentunahem att bygga flera hyreshus längs Bollstanäsvägen. Men – det finns inte mark till de parkeringar som krävs, och då är den enda lösningen att bygga underjordiska parkeringshus vilket blir för dyrt. Till det kommer att de husen är tänkta att ligga alldeles invid Bollstanäsvägen, vilket gör att speciella regler för buller gäller vilket fördyrar byggandet. Alltså skrivbordslådan även för den planen.

Sist men inte minst. Att bolaget ska producera upp till 100 nya hyresrätter per år efter 2029 känns mest som en utopi med den nuvarande bostadspolitiken. De senaste 10 åren har Sollentunahem tillåtits att producera 240 hyresrätter, vilket utgör 24 per år.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier