Nyheter

Oenighet i regionens valberedning

B6 1
Tre av ledamöterna i Hyresgästföreningen region Stockholms valberedning hoppar av, däribland den sammankallande, och föreslår fullmäktige att entlediga de övriga ledamöterna för att sedan välja en helt ny valberedning.

De tre avhoppade ledamöterna menar att det inte finns förutsättningar för samarbete inom valberedningen och att tonläget varit hårt samt att grundlösa anklagelser mellan ledamöterna förekommit.

Detta motsägs av en av de kvarvarande ledamöterna i valberedningen, som menar att några samarbetssvårigheter inte funnits. Vidare också att detta är en märklig åtgärd av de tre avhopparna som saknar grund då de andra ledamöterna inte alls har upplevt de stora samarbetssvårigheter som påstås.

Kravet från avhopparna om att resten av ledamöterna ska entledigas av regionens fullmäktige är såväl intressant som problematiskt. Eftersom det inte finns någonting som visar att valberedningens ledamöter misskött sitt uppdrag, så kan heller inte fullmäktige avsätta, eller suspendera, dem. Speciellt inte för att en del av valberedningen bara tycker så.

Fullmäktige har två möjligheter i denna situation. Antingen så väljer man tre nya valberedningsledamöter i november, samt en ny sammankallande. Eller så beslutar man att valberedningen får fortsätta sitt arbete med de ledamöter som finns kvar, och väljer en ny sammankallande inom den gruppen.

De tre avhopparna riktar också kritik mot regionsstyrelsen. Enligt dem har man för flera månader sedan uppmärksammat problemen för regionsstyrelsen och begärt hjälp, men ingenting ska enligt dem ha hänt från regionstyrelsens sida.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier