Nyheter

Ombildningar till bostadsrätter i Sollentuna

Bild 009
Sedan 2007 har nästan 1 800 av Sollentunahems hyresrätter ombildats till bostadsrätter.

Ombildningshysterin i Sollentuna startade vårvintern 2006 i form av att det då kallade Folkpartiet (numera Liberalerna) i Sollentuna med Lennart Gabrielsson i spetsen, som via ett pressmeddelande meddelade att nu skulle det sättas fart med att sälja ut Sollentunahems hyresrätter till bostadsrättsföreningar.

Precis så blev det också.

Sollentuna är den kommun i landet som har ombildat flest allmännyttigt ägda hyresrätter i förhållande till bostadsbeståndet. Cirka 25 procent. Tvåa på den listan kommer Stockholms stad, och trea Upplands Väsby kommun. Ironiskt nog grannkommuner till Sollentuna.

I faktiska siffror har Sollentunahem ombildat knappt 1 800 hyresrätter till bostadsrätter under de senaste åren. Samtliga har sålts till underpris. Det vill säga långt under marknadsvärdet.

Inom ovan nämnda tioårsperiod sålde också Sollentunahem 454 hyresrätter på norra Malmvägen till Wallenstam för drygt 300 miljoner kronor. Några år senare sålde Wallenstam dessa hyresrätter till D. Carnegie får lite drygt 900 miljoner kronor. Wallenstams företrädare lär ha skrattat gott hela vägen till banken den dagen då försäljningen blev klar.

I nuläget ligger det till så här
Kommunens politiska majoritet har i de senaste ägadirektiven pekat ut följande områden för försäljning till bostadsrättsföreningar:
Malmvägen (en nybildad bostadsrättsförening som gör anspråk på att få köpa 151 hyresrätter).
Rotebro (i nuläget finns ingen bostadsrättsförening som gör anspråk på köp)
Rotsunda (två bostadsrättsföreningar gör anspråk på att få köpa sammantaget 93 hyresrätter).
Utöver detta har Sollentunahem utifrån ägardirektiven från kommunen pekat ut försäljningar till andra fastighetsbolag i centrala Edsberg, Malmvägen, Häggvik, Skälby, Rotebro och Rotsunda. Omfattar totalt drygt 1 800 hyresrätter.Vad gäller ombildningar till bostadsrätter så finns det i dagsläget totalt 30 bostadsrättsföreningar som gör anspråk på att få köpa inte mindre än 2 300 av Sollentunahems cirka 5 800 hyresrätter.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier