Nyheter

Plan för bostadsbyggande i Rotebro

Ritsalen Sollentuna kommun
Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för en del av Rotebro centrum för att bygga bostäder. Det är nu mer än tio år sedan som det byggdes bostäder senast i kommundelen Rotebro.

Förslaget till detaljplan rör kvarteret Ritsalen, som är beläget precis norr om Rotebro centrum. Detta kvarter ringar in den nya idrottshallen från norr och öster. I nuläget finns en parkering i kvarteret, samt gräsmattor.

Här tänker sig kommunen att bygga ett tiotal huskroppar med hyresrätter, bostadsrätter, studentbostäder och verksamhetslokaler. Av förslaget framgår det inte hur många bostäder man tänker sig, men uppskattningsvis handlar det om cirka 200 - 250.

Det finns dock några betänkligheter i förslaget. De tänkta bostadshusen hamnar väldigt nära järnvägen med höga bullernivåer. Det finns inga andra bostäder i Rotebro som ligger så nära järnvägen i dag. Trafikverket planerar dessutom att utöka antalet spår till fem eller sex mot dagens fyra, vilket då gör att järnvägen hamnar ännu närmare de tänkta husen.

I en del av kvarteret planeras dessutom ett hus om hela 22 våningar. Det högsta huset i dag i Rotebro har fem våningar, och en klar majoritet av alla bostadshus är låga byggnader.

-          ”Det är bra att det byggs bostäder i Sollentuna. Bostadsbyggandet ligger minst 20 år efter behoven, men man får också väga in miljöaspekterna. Ett hus om 22 våningar skulle verkligen sticka ut i den nuvarande miljön i Rotebro. Att detta inte passar in har vi påpekat i vårt remissvar till kommunen”, säger Hyresgästföreningen Sollentunas ordförande Jan Peter Mattsson.

Samråd

Kommunledningskontoret genomförde ett samråd om förslaget under perioden 19 januari till 25 februari.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier