Nyheter

Förtroendeomröstning blev ett uttalande

Möte 3
Inför regionens budgetfullmäktigemöte den 29 november fanns ett reellt hot om att ett antal ledamöter ville ha en förtroendeomröstning om regionstyrelsen, vilket skulle ha kunnat resultera i att regionsstyrelsen avgick. Anledningen till detta var regionstyrelsens beslut om att suspendera Greger Björkegren den 21 oktober.Men så blev det nu inte. När dagordningen fastställdes i början av mötet så föreslogs det inte att en punkt om en förtroendeomröstning skulle läggas till, och därav genomfördes heller inte någon sådan omröstning. Däremot blev det en debatt om suspenderingsfrågan som i slutänden resulterade i att fullmäktige med röstetalen 63 mot 60 beslutade att göra ett uttalande om suspenderingsfrågan.

I uttalandet riktas misstroende mot regionens vice ordförande Marina Fredriksson. Utöver detta så tilldelar fullmäktige de övriga i regionsstyrelsen en ”reprimand” för att man fattat beslutet om att suspendera Greger Björkegren.

Röstresultatet till trots så var fullmäktige splittrad i denna fråga, och flera dussin med reservationer mot beslutet lämnades in. Minst 16 ledamöter deltog heller inte i omröstningen.

I praktisk mening så är detta ett ickebeslut, då det inte ändrar någonting vad det gäller beslut eller organisationen. Styreslen sitter där den sitter, och förbundsstyrelsen kommer att behandla Greger Björkegrens överklagan av suspenderingsbeslutet den 4 december.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier