Nyheter

Riksdagsmotion från Moderaterna: gör hyresrätten dyrare

Moderatlogga wiki
Än en gång driver Moderaterna på för att införa marknadshyror. Denna gång genom en riksdagsmotion.

Motionen ”Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad” (2020/21:3102) lämnades in till riksdagen den 6 oktober 2020. Civilutskottet bereder motionen innan den hamnar på riksdagens bord.

Motionen är mycket omfattande och innehåller hela 48 punkter. Det handlar om allt från undantag från bygglov, över ombildningar av hyresrätter till ägarlägenheter till marknadshyror.

Det är endast en punkt som direkt rör marknadshyror:

38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för en bostadspolitisk överenskommelse gradvis införa fri hyressättning i stora delar av hyresbeståndet och tillkännager detta för regeringen.

Med fri hyressättning menas här att det är fastighetsägarna själva som ska bestämma över hyrorna utan några hyresförhandlingar. Själva uttryckssättet pekar på att man utgår ifrån att det idag finns en hyresreglering som genom förslaget ska frångås. Nu finns dock ingen sådan reglering och därför kan förslaget bara få effekter på den förhandlingsordning och det förhandlingssystem som idag råder och bärs av hyresbostadsmarknadens parter.

Detta med att det finns en hyresreglering i landet är en av de starkaste myterna i Sverige i dag.

Läs hela riksdagsmotionen:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/reformer-for-ett-okat-byggande-och-en-battre_H8023102?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis_riksforbundet

Dessa riksdagsledamöter har lämnat in motionen:

Josefin Malmqvist (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Mikael Damsgaard (M)
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier