Skip to main content

Nyheter

Hemblas hyresgäster på Malmvägen säger ifrån

12 okt 2019 3
Hyresgästerna hos Hembla har nu definitivt tröttnat på sin hyresvärd och ställer långtgående krav på Sollentuna kommun.

I ett brev den 12 mars till Sollentuna kommun kräver den lokala Hyresgästföreningen Turemalm att kommunen ska se över om det finns möjlighet att köpa tillbaka de 454 hyresrätterna på Malmvägen 18-24.

Det handlar alltså om fastigheten Traktören 5 som Sollentunahem 2011 sålde till Wallenstam, och som fem år senare sålde den vidare till Hembla (då hette företaget fortfarande D. Carnegie). Nu har hyresgästernas problem med Hembla eskalerat till sådana nivåer att de vill ha en ny hyresvärd, och ser en möjlighet i att Sollentuna kommun köper tillbaka fastigheten.

Detta är minst sagt ett praktexempel på hur det ofta blir då kommuner säljer ut sin allmännytta.

Läs brevet nedan och förfasas över alla problem som hyresgästerna har med sin hyresvärd.

fredag den 12 mars 2021

Brev till: Sollentuna kommun, angående fastigheten Traktören 5, Tureberg i Sollentuna

Från: Lokala Hyresgästföreningen Turemalm

Lite bakgrundshistoria om vad som hänt med vårt kvarter

2009 sålde Sollentuna kommun Traktören 5 till Wallenstam för 257 miljoner kr, de skulle ha ett långsiktigt ägande sas det, men redan 2014 sålde Wallenstam Traktören 5 till det som då hette D. Carnegie & Co för 490 miljoner kr. 2016 blir Blackstone huvudägare till D. Carnegie & Co, ett ökänt riskkapitalbolag. 2018 byter D. Carnegie & Co namn till Hembla. Året efter, 2019 kritiserar Leilani Farha (FN-rapportör) Blackstone för deras aggressiva bostadspolitik, en film Push görs och sänds på biografer och i TV som handlar om att människor trycks undan från städerna då hyror kraftigt höjs som gör att vanliga människor inte har råd att bo kvar, så kallade renovräkningar. Senare 2019 säljer Blackstone vidare sina aktier till Vonovia ett gigantiskt tyskt bostadsbolag.

Som ni kanske förstår medför detta en känsla av osäkerhet för oss hyresgäster. Vi vet inte från en dag till en annan vem som äger våra bostäder. I våra ögon är detta inte ett långsiktigt ägande.

Många problem

Området har tampats med många problem under åren.

  • Upprepade vattenläckor sker i varierande omfattning. Hembla skulle behöva genomföra en genomgående upprustning av vatten och avloppssystemet i fastigheten. Men istället har Hembla valt att vid hyresgästers avflytt göra en totalrenovering av lägenheterna och då utföra en så kallad relining. Detta gör att problemet med vattenläckor kvarstår i resten av fastigheten.
  • Kalla lägenheter. I många år, i princip sedan Traktören 5 såldes har många hyresgäster frusit. Element som är iskalla och drag genom både väggar och runt fönster. Vi hyresgäster upplever att Hembla tror att vi ljuger. Vi har fått höra på hyresförhandlingen att vi överdriver både att många har det kallt hemma, och att vi inte alls har problem med vattenläckor. Samma vecka var det två medlemmar ur förhandlingsrådet som anmält varsin vattenläcka, och veckan innan en stor läcka. Hyresgäster har hört av sig till Miljö och Hälsa, efter det har de fått värme, i några dagar, sedan är det lika kallt i lägenheten igen.
  • Hissar som går sönder, en hissdörr kunde öppnas, trots att där inte fanns någon hiss, alltså en potentiell dödsfälla. Nu förtäljde inte historien om dörren gick att öppna så pass att ett barn eller en vuxen skulle kunna ta sig igenom. Men bara att det gick att få upp dörren ger kalla kårar gällande vad som kunnat hända. En annan hiss blev stående i en trappuppgång i över en månad, flertalet hyresgäster hade felanmält att hissen hoppade till vid varje våningsplan, till slut gick hissen sönder och blev stående. Då skulle den repareras, men efter en tid visade det sig att det inte var möjligt så hela hissen behövde bytas ut, vilket resulterade i att några hyresgäster inte kunde bo kvar i sin lägenhet då de ej kunde använda trapporna för att ta sig ut och hem, andra blev fast i sin lägenhet. Beaktas bör att huset är 9 våningar högt.
  • Det är svårt att komma i kontakt med hyresvärden för att få fel åtgärdade. Åtgärder påbörjas ibland, men färdigställs sedan inte. Finns exempel på hyresgäster som har haft hål igenom väggen efter en reparation av avloppsrör i badrummet, men som sedan inte satts igen vilket gjort att hyresgästen haft ett stort hål i väggen i ett badrum i månader.
  • Många hyresgäster har slutat felanmäla för de menar att det inte är någon idé då väntetiderna kan vara långa, men ibland korta, men ändå verkar ingenting göras för att komma tillrätta med en del av problemen de anmäler. Tyvärr medför detta att Hembla tror att det inte finns problem inom fastigheten. Men, vi vet också, att felanmälningar verkar komma bort, bland annat påstår Hembla att endast 5 personer anmält att deras lägenheter var kalla, trots att vi vet att betydligt fler sagt att de felanmält. För några år sedan fick vi dessutom bevis för att något inte står rätt till, när vi var flera personer i samma lokal som ringde och anmälde att det inte fanns någon värme i lokalen, vi fick alla höra att ingen annan ringt och felanmält.
  • När Hembla velat komma in i lägenheter för att utföra ventilationskontroll (sk. OVK) har många hyresgäster inte släppt in dem, vilket vi i hyresgästföreningen tolkar som att förtroendet för deras hyresvärd är extremt lågt. Resultatet var det samma när det var dags att lufta element och byta ventiler. Vi i lokala hyresgästföreningen fick gå ut med ett brev till de hyresgäster som ej släppt in entreprenören med en vädjan och en förklaring om varför det var viktigt att entreprenören fick tillträde till lägenheten. Detta efter en vädjan av hyresvärden att vi skulle kontakta hyresgästerna. Resultatet av vårt brev gjorde att betydligt fler släppte in dem.
  • Området har förslummats, smutsigt och stökigt i källare, garage och trappuppgångar. Puts som på några ställen trillar från väggarna och golvlister som saknas. Problem med knarkförsäljning inom fastigheten, både inne och ute. Detta innebär att vi hyresgäster inte känner oss trygga utanför våra hem.

Vi rekommenderar att Hembla inte ska få köpa fler lägenheter inom kommunen.

Med anledning av det vi skrivit ovan rekommenderar vi att Sollentuna kommun inte säljer lägenheter till Hembla. Vi anser inte att Hembla är en seriös ägare och ni som kommun ska värna om era kommuninnevånare.

Vi vet att förvaltningen av vår fastighet jämfört med den del som är kvar i Sollentunahems ägo ser helt olika ut där det är rent och snyggt i de allmänna utrymmena. Samtliga hissat har bytts ut och stambyte gjorts. Vi vill därför uppmana er i Sollentuna kommun att tänka er för både en och två gånger innan ni säljer lägenheter till privata hyresvärdar. Det är viktigt att ni säkerställer att det som vi råkat ut för ej får hända i övriga områden. Det allra bästa vore om ni som har en så kallad allmännytta och har ett bostadsförsörjningsansvar för era kommuninnevånare istället såg till att ni de olika områdena. Men det finns också ett uppdämt behov av nya lägenheter. Istället för vinstuttag från Sollentunahem, använd pengarna till förvaltning och bekosta nybyggnation. Ni har ett ansvar gentemot era kommuninnevånare.

Vi skulle vilja att kommunen ser om det finns möjlighet att köpa tillbaka Traktören 5 från Hembla och återta fastigheten i kommunal regi med tanke på att problemen uppstod efter Hemblas övertagande.

Styrelsen – Lokala Hyresgästföreningen Turemalm
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .