Nyheter

Sänkta byggkostnader viktigare än fri hyressättning

Bild 073
Det menar företrädare för Sveriges Allmännytta och flera allmännyttiga bostadsbolag.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (3 juli) lyfter företrädare för Sveriges Allmännytta, Byggherrerådet, AB Stångåstaden, Familjebostäder, Gavlegårdarna, AB Kristianstadsbyggen, Mitthem AB och Framtiden Byggutveckling AB fram sjutton områden som behöver förändras för att öka byggandet av hyresrätter i Sverige.

Fem av dem anser de vara särskilt angelägna:

Färre detaljer i detaljplaner

Förutom att detaljplaneprocesserna är långsamma så innehåller de alltför mycket detaljer vilket fördyrar bostadsbyggandet. Debattörerna menar att det räcker med att detaljplanernas innehåll överensstämmer med reglerna i plan- och bygglagen.

Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna

Här vill man ha en reform som skattemässigt jämställer hyresboende med ägt boende.

Underlätta för industrialiserat bostadsbyggande

Kommunerna måste bejaka och skapa bättre förutsättningar för industrialiserat bostadsbyggande menar debattörerna. Nationellt vill man se ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem.

Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Då lagen om offentlig upphandling fördyrar bostadsbyggandet för allmännyttan med 10 procent jämfört med privata aktörer, vill man se ett undantag från lagen för att uppnå konkurrens på lika villkor.

Materialneutrala klimatkrav

Debattörerna pekar här på problemet med att kommunerna föreskriver specifika material för bostadsbyggande, vilket gör att byggkostnaderna ökar. Istället vill man se krav utifrån långsiktig hållbarhet vilket kan vara ett incitament för producenterna av byggmaterial att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan vilket också påverkar priserna.

Läs debattartikeln på DN: https://www.dn.se/debatt/sankta-byggkostnader-viktigt-for-att-fa-fler-hyresratter/.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier