Nyheter

SKL:s recept för ökat bostadsbyggande

SKL Wiki
Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att det behövs ett nytt fokus för att få fart på bostadsbyggandet och kunna lösa bostadskrisen. Det skriver SKL:s ordförande Anders Knape i en debattartikel.

Knape skriver att dagens bostadsdebatt alltför ofta handlar om att lägga skuld på andra, än att ta ansvar själv för bostadsbyggandet. Han menar också att detta är ett delat ansvar.

SKL genom Knape har också ett recept i fem punkter om hur man skulle kunna göra:

1.    Fler kommuner behöver ha en aktiv markpolitik och anvisa mark till flera olika byggföretag.

2.    Utbyggnaden av infrastruktur behöver oftare matchas med byggprocessen. Om utbyggnaden dröjer, då försenas också byggstarten.

3.    Regering och riksdag behöver förändra i de finansiella regelverken för att säkerställa att fler byggen kommer igång.

4.    Regering och riksdag måste lätta på regelverken om exempelvis riksintressen och strandskydden.

5.    Ska fler ha möjlighet att efterfråga nyproducerade bostäder måste också byggandet av bostäder bli billigare.

Slutligen så ser SKL en möjlighet till förbättring vad gäller bostadsbyggande i att göra som man gör i Finland. Där gör staten och kommunerna avtal om hur man ska öka bostadsbyggandet.

Här finns mycket att lära för Sollentuna kommun. I den förra regionala bostadsförsörjningsplanen för norrortskommunerna, så lyckades Sollentuna kommun att bygga sin andel av bostäderna under ett enda år under en tioårsperiod. Då handlade det om 300 bostäder per år. Nu har kommunen enligt egen uppgift ett mål om 500 bostäder per år, men dessa bostäder finns dessvärre inte eftersom de inte byggs. Och även om de funnes, så räcker de inte till mot behovet.

Även i Sollentuna behövs således ett nytt fokus i bostadspolitiken.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier