Skip to main content

Nyheter

Stort medlemstapp för Hyresgästföreningen

Esset 1
Under 2020 tappade Hyresgästföreningen över 21 000 medlemmar.

Orsaken? Jo, coronapandemin förstås.

Pandemin har mer eller mindre lamslagit medlemsvärvningen då den till största delen genomförs av medlemsvärvare via dörrknackning, vilket nu inte låter sig göras på grund av pandemin. Istället har man satsat på att ringa hyresgäster och digital rekrytering för att värva, men det får långt ifrån samma resultat som den vanliga värvningen.

Det finns dock ljuspunkter. Under november förra året kunde Hyresgästföreningen region Stockholm notera en mindre medlemsökning. Hyresgästföreningen Sollentuna ökade under 2010 med cirka 150 medlemmar (ej säkert fastställt när detta skrivs).

Hyresgästföreningen är en av Sveriges absolut största folkrörelseorganisationer med idag drygt 516 000 medlemmar. För knappt ett år sedan var medlemsantalet cirka 538 000.

I siffror så tappade Hyresgästföreningen region Sydost flest medlemmar – 3 664. Hyresgästföreningen region Stockholm, som är den största regionen, tappade 2 199 medlemmar.

Erik Elmgren
Det finns dock hopp inför framtiden enligt förbundschefen Erik Elmgren. En fortsatt satsning på digital rekrytering gör att det ser bra ut inför den dag då pandemin upphör. Han tror att det kommer att ta ett till två år för att komma upp i de tidigare nivåerna.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .