Nyheter

Uttalad informationsambition blev desinformation

Sollentuna kommunhus Wiki
Sollentuna kommun sade sig vilja informera, och kommunicera med, de nästan 400 hyresgäster som drabbas av utförsäljningen av Sollentuna Fastigheter 3 AB, men hur blev det?

Strax före jul damp det ner ett brev från Sollentunahem på hallmattan hos de hyresgäster som bor i Sollentuna Fastigheter 3 AB:s lägenheter. I brevet talade man om att kommunen och Sollentunahem avsåg att hålla ett digitalt informationsmöte om försäljningen torsdagen den 14 januari 2021. Man berättade också att man gärna kunde ställa frågor via en angiven e-postadress.

Och hur blev det nu med det här då?

Inget vidare, kan man säga…

Data ABF
Det digitala informationsmötet

Hölls mycket riktigt den 14 januari men gav hyresgästerna ytterst lite. Den största effekten blev nog att de hyresgäster som var förbannade redan innan på försäljningen och bristen på information, blev ännu mer förbannade.

Hyresgästerna förvägrades att kommunicera med de som höll i mötet, frågor som ställdes på chatten kom aldrig upp och kommunens och Sollentunahems representanter svarade bara på frågor som de redan själva formulerat i ett förskrivet manus. Under all kritik är det minsta man kan säga om detta.

Men det slutar dessvärre inte där. I sammanhanget påstår den politiska majoriteten med kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) i spetsen att man också satt upp informationslappar i alla portar i de fastigheter som ska säljas. Det visade sig snart att detta inte var sant. Det fanns inga informationslappar någonstans.

E-postadressen för att ställa frågor

Under den första tiden efter det att informationsbrevet gått ut, så gick det inte att skicka några frågor till den angivna e-postadressen. Senare så togs mejl emot på adressen, men frågan är om de tas omhand. Det finns flera exempel på hyresgäster som mejat frågor, men inte fått svar ännu fast vi nu skriver mars månad 2021.

Först blev alltså de berörda hyresgästerna fråntagna sin lagliga rätt till inflytande i bostadsbolaget, sedan också rätten till information och kommunikation.

Som sagt – under all kritik är det minsta man kan säga.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier