Nyheter

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte den 17 november

Fullmäktige nov 2015
”Sälj inte våra hem – dags att allas rätt till en bostad blir mer än vackra ord”.

Följande uttalande antogs vid Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte lördagen den 17 november 2018.

Drygt 620 000 personer står i bostadskö i Stockholmsregionen, allt fler hyresgäster bor på osäkra rivnings- och andrahandskontrakt, och antalet hemlösa ökar. Dessutom är inflyttningstakten till Stockholmsregionen större än någonsin, vilket ytterligare försvårar situationen.

Att i det läget sälja ut de allmännyttiga bostadsbestånden och ombilda hyresrätter till bostadsrätter är obegripligt. Bostäderna blir inte fler för att man gör om hyresrätter till bostadsrätter. Konsekvensen blir istället att utbudet av hyresrätter minskar, valmöjligheterna krymper, och ännu fler utestängs från bostadsmarknaden. Stora grupper har varken viljan eller möjligheten att ta stora och dyra lån för sitt boende, lån som dessutom leder till att skuldsättningen av de svenska hushållen ökar. När kommuner säljer ut de kommunala bostadsbolagen avhänder man sig dessutom ett grundläggande inflytande över bostadssituationen i kommunen.

Ett Stor-Stockholm som växer kan skapa ytterligare möjligheter för ekonomisk tillväxt och utveckling, men det kan också bidra till ökade sociala klyftor och risk för utslagning. Detta är en utmaning som Stockholmsregionen delar med stora delar av vår omvärld. 2050 beräknar man att cirka 70 procent av jordens befolkning bor i urbana områden. Utmaningarna i en sån utveckling ser vi redan idag, i vår egen region.

Vilket ansvar har då samhället för individens möjlighet till en bostad? I FN:s Agenda 2030 slår man fast att en bostad är en mänsklig rättighet, och både i vår svenska grundlag och i kommunallagen läser vi att ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på samhället och framförallt på kommunen. Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, är kommunernas viktigaste verktyg för att kunna ta detta bostadsförsörjningsansvar, och göra verklighet av allas rätt till en bostad. Utan allmännyttan kan ansvaret bli en mycket dyr affär för den enskilda kommunen. Allmännyttan har en grundläggande funktion i byggandet av ett gott samhälle, och borde i och med det vara ett prioriterat verktyg för att nå målet om Hållbara städer och samhällen enligt FN:s Agenda 2030.

Därför driver Hyresgästföreningen kampanjen Sälj inte våra hem. Kampanjen syftar till att skapa medvetenhet om allmännyttans roll och funktion. Med kampanjen vill Hyresgästföreningen också lyfta samtalet om hur allas rätt till en bostad ska bli verklighet, hur vi kan bygga så att alla har råd att göra anspråk på ett boende, och hur vi säkrar individens inflytande över sitt hem.

Utan verktyg klarar inte kommunerna sitt bostadsförsörjningsansvar!

Stockholm den 17 november 2018
Regionfullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm

Talespersoner:
Annika Billström, regionchef
Simon Safari, regionordförande
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier