Skip to main content

Jeanette Anderssons krönika januari 2024

Vi önskar varandra ett Gott Nytt År och en God Fortsättning! Det är en trevlig varm önskan till sina medmänniskor.

Vad vill DU göra detta år? Lägg gärna en plan, en lista med drömmar och mål. Du har säkert också en del utmaningar framför dig. En del vet vi om i förväg och kan förbereda oss inför. En del blir vi bara drabbade av och får hantera så gott vi kan.

Själv kliver jag över 70 strecket, född -54. Ångest för att åren gått så fort, för att jag är så gammal. Men som en vän sa – fira varje år för att du fortfarande är med. För att du fortfarande vaknar varje dag och kan göra något bra av den. Jag tänker planera kosten bättre, bli bättre på att göra dagliga övningar för att hålla kroppen och lederna rörliga. Ta en promenad varje dag för att få frisk luft och dagsljus. Längtar till våren när jag kan jobba på kolonilotten. Fortsätta att sjunga.

Jag vill också göra livet lite bättre för mina medmänniskor, jobba för hyresrättens framtid, för trygga och trevliga bostadsområden, för gemenskap.

OCH i allt behöver vi påminnas om människans grundläggande behov (Maslows behovshieraki):

  • fysiologiska behov: mat, sömn, klädsel, bostad
  • behov av trygghet: känsla av säkerhet och harmoni
  • behov av närhet: att bli accepterad och att höra till en grupp
  • behov av aktning: självrespekt, aktning, självkänsla
  • behov av självförverkligande: kreativitet, att utveckla sig själv

För att vi ska kunna känna självrespekt och kunna utvecklas har vi alla behov av mat, sömn, kläder och en bostad. Vi behöver också känna oss trygga.

I dessa tider med bostadsbrist, trångboddhet, hemlöshet, höga boendekostnader, inflation, klimatkris, gängkriminalitet, droger … så glömmer våra politiker, i kommun, landsting och riket att göra allt för att i första hand se till allas fysiologiska behov.


Får vi se något positivt inom bostadsmarknaden i år? Jag tror inte det, ser ingen vettig kortsiktig eller långsiktig plan. Politikerna i Sollentuna kommun är inte speciellt intresserade av att bygga bort bostadsbristen. Målet är 500 bostäder per år! Och detta är inte hyresrätter utan alla boendeformer. Detta är skrattretande. Men om dom bygger bort bostadsbristen sjunker priserna på bostadsrätter och villor. Tillgång och efterfrågan! Syniskt kan man tycka men pengar styr. Så tänker jag. Hur många av våra politiker bor i hyresrätt?

Nu ska jag vara riktigt tråkig. Jag läser ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sollentuna kommun” antagen december 2023. Tänk att Sollentuna kommun har ca 76 000 invånare. Boverket har tagit fram statistik för Sollentuna som visar att nästan 11 000 personer har ansträngd boendeekonomi, 13 000 personer är trångbodda och nästan 4 000 personer är både trångbodda och har ansträngd boendeekonomi. De som har det allra svårast på bostadsmarknaden är de som klassas som hemlösa. Inom Sollentuna kommun finns det 475 personer som klassas som hemlösa och av de hemlösa har 40 procent barn (vilket betyder 190 barn).
Gå gärna in och läs kommunens nyligen framtagna riktlinjer för bostadsförsörjning.

riktlinjer-for-bostadsforsorjning-i-sollentuna-kommun.pdf          

Det som inte lättar upp sinnet är årets hyresförhandlingar. Inte kul någonstans. Alldeles orimligt höga krav från fastighetsägare som vi i hyresgästföreningen kämpar för att hålla nere. Det lättar inte upp boendeekonomin, trångboddheten eller hemlösheten som vi har i kommunen. En långvarigt dålig bostadspolitik får vi tyvärr leva med.

Men nu firar vi ett nytt år. Se det som en möjlighet att ta nya tag, i smått och i stort. Engagera dig gärna. Du kan göra skillnad,

Jag önskar dig en god fortsättning på det nya året!

Ta hand om dig!

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .