Skip to main content

Thomas Axelssons krönika februari 2022

Denna krönika tänkte jag ägna åt bostadspolitik.

Någon däremot?

Nä, jag trodde väl det…

Som bekant är det valår i år, och denna gång är de bostadspolitiska frågorna hetare än vanligt. Bland annat för att Hyresgästföreningen under lång tid bullat upp för debatt och opinionsbildning.

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tagit fram tre fokusfrågor i bostadspolitiken som är bra att känna till.

Renoveringar

Hållbara renoveringar så att alla ska ha råd att bo kvar efter renovering.

Kan direkt kopplas till Sollentuna med dels den för hyresgästerna väldigt dyra upprustningen i Klasro av Sollentunahem, och dels den kommande upprustningen hos John Mattsson i Rotebro som kommer att bli allt annat än billig för hyresgästerna.

Finansiering

Av fler hyresrätter till rimliga hyror.

Här syftar förbundsstyrelsen på de statliga investeringsbidragen som avskaffades vid årsskiftet av de borgerliga partierna i riksdagen. Gör en normalstor hyreslägenhet cirka 3 000 kronor dyrare i månaden.

Koppling till Sollentuna: Den borgerliga majoriteten i kommunen såg till att inga statliga investeringsbidrag söktes för de 133 hyresrätter som nu byggs i kvarteret Esset i Edsberg. Innebär onödigt höga hyror för de som kommer att flytta in där. Samma sak blir det med de 75-100 hyresrätter som Sollentunahem ska bygga i för detta äldreboenden i Häggvik och Helenelund – men nu av orsaken att det inte finns några investeringsbidrag!

Skatter

Utjämning av skatteorättvisorna mellan ägt och hyrt boende.

Koppling till Sollentuna och resten av Sverige: Den som äger sin bostad – bostadsrätt, småhus eller villa – får dra av 30 procent av räntekostnaderna i deklarationen och kan dessutom använda skattesubventionen ROT-avdrag. Hyresgäster kan aldrig få del av detta, förutom att alla hyresgäster är med och betalar.

Medborgare – tänk på hur du röstar i september!
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .