Skip to main content

Thomas Axelssons krönika februari 2023

Så där ja, nu är julen utstädad!

Kanske aningen sent kan man tycka, men det är alltid lite separationsångest när man ska plocka undan julpyntet. Det är ju så mysigt!

Nåväl – nu är det gjort och det kommer en ny jul om typ elva månader.

Hyresförhandlingarna. När detta skrivs så är förhandlingarna inte klara. Att det drar ut på tiden beror enbart på Sollentunahem, som nu plötsligen vill avvakta och se vad Hyresmarknadskommittén (HMK) säger om Stockholmsbolagens (Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder) hyreskrav. Märkligt nog är denna fråga nu för andra gången hos HMK.

Vi å vår sida vill förhandla och teckna avtal. Men det är lite som svårt då motparten bara glider undan.

Bostadsbyggandet. Kris och katastrof är väl att sätta orden på detta. Bostadsbyggandet minskar drastiskt. Flera företag som bygger så kallade småhus i trä har lagt stora varsel. Snart kommer väl detta och ske i byggnadsämnesindustrin också. Inga bra tecken. Å andra sidan kan detta spela politiken i händerna – det är nu kommunerna ska investera i bostadsbyggande. Dels får man bättre priser än under högkonjunktur, dels gynnar det arbetsmarknaden vilket alla har nytta av. Bygg!

Save the date. Onsdagen den 1 mars genomför vi ett seminarium på Stinsvillan i Tureberg med Reformisternas ordförande Markus Kalifatides. Ämnet är välfärdssamhället med betoning på bostadspolitiken. Inbjudan i olika former kommer längre fram.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .