Skip to main content

Nyheter

Bok om Hembla i höst

Husby wiki
Ort till ort Husby ger ut en bok om Hembla i oktober.

Boken har titeln ”Rapport inifrån `Hemblahelvetet`” och är skriven av Ilhan Kellecioglu.

Ilhan Kellecioglu från Ort till ort Husby har skrivit boken som är baserad på hans forskning i ämnet – intervjuer, dokumentläsning, observationer och aktionsforskning.

Boken behandlar Hemblas köp av hyreshus i Husby, hur forskningen har gått till, om företaget Hembla, berättelser från hyresgästerna, Hyresgästföreningens och Ort till orts kamp på Järva, frågor och slutsatser.

Vid boksläppet i oktober planeras en visning i Folkets Husby av Uppdrag Gransknings program om Hembla, demonstration utanför stadshuset, flaggkampanj samt en utbildning om Hembla och hyresgästernas rättigheter.

Håll utkik efter boksläppet på www.nyhetsbyranjarva.se.

Fotnot

Ett av Ort till ort Husbys främsta mål är att återkommunalisera de hyreslägenheter som Hembla köpte, och att Svenska Bostäder ska ta över ägande och förvaltning.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .