Skip to main content

Nyheter

Hemlöshet

Hemlöshet 2 wiki
Hemlöshet är ett gissel i samhället. Men det handlar inte bara om personer som akut saknar tak över huvudet.

I Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017 framkom det att det finns drygt 33 000 personer som är hemlösa i Sverige. Därtill att minst 24 000 barn hade föräldrar som levde i någon form av hemlöshet.

Av de hemlösa sov cirka 650 personer utomhus eller i allmänna utrymmen, det vill säga var akut hemlösa.

Hemlöshet wiki
Grundkriteriet för att betraktas om hemlös är att man befinner sig i en mer eller mindre osäker bostadssituation och saknar bostad som man hyr med besittningsrätt (förstahandskontrakt) eller äger.

De flesta hemlösa är män (60 procent), men andelen kvinnor har ökat stadigt sedan 2011.

Antalet personer i akut hemlöshet ökar och en dryg tredjedel av de hemlösa har barn under 18 år.

Trots att bostad är en mänsklig rättighet som är inskriven i en FN-deklaration (som är ratificerad av Sverige) så är alltså tusentals hemlösa i det rika landet Sverige.

Läs mer om hemlöshet: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/hemloshet/om-hemloshet-och-utestangning-fran-bostadsmarknaden/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .