Nyheter

Hyresgästföreningen region Stockholm uttalar sig mot utförsäljningen av Sollentunahem

Fullmnov165
Hyresgästföreningen region Stockholm höll fullmäktigemöte lördagen den 19 november, och uttalade sig då mot utförsäljningen och uppstyckningen av Sollentunahem.

De 134 ombuden antog följande uttalande:

Sälj inte ut våra hem!

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att kommun efter kommun brandskattar sina bostadsbolag, allmännyttan. De flesta kommuner har som ägare under många år ställt höga krav på avkastning vilket dränerar det egna kapitalet. Delar av bestånden har ombildats till bostadsrätter och andra delar säljs till andra fastighetsägare, många gånger med motivet att det behövs kapital för att investera i nybyggnationer.

I Sollentuna kommun finns nu ett förslag på ytterligare en variant av beskattning av det egna bolaget. Planen är att dela AB Sollentunahem i två delar, ett bostadsbolag och ett bolag för lokaler. Dessutom ska 2 000 lägenheter säljas, en tredjedel av bolaget. Detta innebär att bostadsbolaget förutom minskade hyresintäkter också tappar intäkter från lokaler. Syftet påstås vara att få råd att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024. Med nuvarande organisation och ekonomi finns tillräckliga resurser för att klara investeringen.

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt förkastligt att bedriva bostadspolitik utifrån partiideologi. De allmännyttiga bostadsbolagen är det viktigaste verktyget kommunerna har för att kunna leva upp till lagen om bostadsförsörjningsansvar. Därför är det nödvändigt att stopplagen av de kommunala bostadsbolagen återinförs.

Antaget av ett enigt fullmäktigemöte lördagen den 19 november.

Fotnot
Hyresgästföreningen region Stockholm består av 26 föreningar som sammantaget har 124 000 medlemmar.

  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier