Nyheter

Samarbete för fler bostäder efterlyses

Hyreshus Wiki
Joakim Jonsson (S) efterlyser politiskt samarbete för att på bästa sätt förvalta de satsningar, och andra beslut, som regeringen tagit när det gäller bostadsbyggandet.

Mot bakgrund av regeringens senaste förslag om bostadsbyggandet – förenkla regelverken, öka byggkapaciteten och se över finansiering och ökad rörlighet – säger socialdemokraternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden Joakim Jonsson så här i Sollentuna Tidning:

”Bostadsbristen kräver långsiktighet och gemensamma ansträngningar, därför är det helt rätt att regeringen nu bjuder in till samtal med de borgerliga partierna om hur vi ska lösa bostadskrisen. Bostadsbristen hämmar tillväxten och matchningen på arbetsmarknaden försämras – med andra ord har arbetsgivarna idag svårare att rekrytera på grund av att vi har för få bostäder.

Många bra beslut för att göra det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder har redan tagits av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Förkortad överklagandeprocess, ny bullerförordning, satsningar på energieffektiva och klimatsmarta byggnader har bidragit till den största bostadssatsningen på över 20 år. Med regeringens investeringar på sammanlagt 5,5 miljarder för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende har viktiga steg tagits för att komma till rätta med problemet. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början av 1990-talet.

Men vi har fortfarande en lång väg att gå och dagens byggtakt är inte nog för att hinna med behoven de kommande åren. Politiska låsningar får nu inte stå i vägen när framtidens bostadssituation står på spel och därför är det bra att regeringen tar initiativ till breda politiska samtal kring bostadsfrågan. Bostadsfrågan förutsätter samarbete och vi välkomnar en bred samverkan. Det kommer bygga Sverige starkt inför framtiden.”
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier